Realizované projekty - Praha 15

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: 8
Na stránce:
 • Dětské centrum Paprsek - Setkání
  V roce 2007 byla otevřena pobočka střediska Dětského centra Paprsek v Horních Měcholupech. Dostala jméno Setkání. Centrum slouží jako denní stacionář pro děti s těžkými a kombinovanými postiženími, ale též slouží jako chráněné bydlení pro dospělé s postižením. Posláním střediska Setkání je podpora rodin s dětmi nebo mladými dospělými s kombinovaným postižením, zlepšování kvality jejich života, včetně začleňování do sociálního prostředí.
 • Hostivařská knihovna na nové adrese
  Knihovna v Hostivaři je od června 2010 přestěhovaná do Golfové ul. 910. Čtenáři se mohou těšit na moderní a barevně rozjásané prostředí, více pohodlných míst ke čtení a také na terasu, která bude otevřena v pěkných dnech pro venkovní čtení. Počítá se s pořádáním i různých akci, jako např. besedy pro školy na různá témata, hravá odpoledne, čtení, výtvarné dílny, soutěže až po setkání se spisovateli a zajímavými osobnostmi české kultury.
 • Nová hasičská zbrojnice
  Už pátou hasičskou zbrojnici ve své historii dostali dobrovolní hasiči v Horních Měcholupech. Kompletně přestavěná budova bývalé kotelny slouží k uložení vybavení jednotky a jako zázemí pro hasiče. V přízemí jsou čtyři garáže, sklad materiálu, dílna, šatny a sociální zařízení, v prvním patře kancelář, školicí místnost, ložnice a denní místnost.
 • Obnovitelné zdroje v budovách MČ Praha 15
  Jedná se o projekt celkové rekonstrukce zdrojů tepla a teplé vody v objektech svěřených do správy MČ Praha 15 instalováním tepelných čerpadel (TČ) vzduch/voda (tento typ odebírá teplo z okolního vzduchu). Pro I. etapu byly vybrány objekty mateřských škol Boloňská 313, Milánská 472 a 473 a budova úřadu MČ Praha 15. II. etapa projektu zahrnuje instalaci zdrojů tepla ve třech budovách městské části Praha 15 - ZŚ Nad Přehradou, MŠ Parmská 388 a MŠ Parmská 389. Celkovou realizací projektu dojde jednak k výrazným finančním úsporám a podstatnou měrou se díky využití obnovitelných zdrojů energie sníží zátěž životního prostředí. Do projektu budou zapojeni krom pedagogů i žáci v rámci enviromentální výchovy.
 • Rekonstrukce retenční nádrže R2 Hájecká
  Stavba je umístěna na Hájeckém potoce v místě stávající hráze na okraji intravilánu Prahy – Háje, Hostivař na okraji Hostivařského lesoparku. Nádrž bude napájena vodami z Hájeckého potoka. Cílem rekonstrukce je zvýšit retenční schopnost v povodí Hájeckého potoka a vytvořit nový vodní biotop v oblasti Hostivařského lesoparku. Celkově dojde k vytvoření nového vodního biotopu s protipovodňovým a zároveň ekologickým významem.
 • Revitalizace území SK Hostivař
  Cílem projektu je revitalizovat v současné době nevyužívanou plochu o rozloze 15,2 tis. m2 v areálu SK Hostivař a zvýšit její užitnou i estetickou hodnotu. Výsledkem bude přeměna nevyužitých ploch na tréninkové hřiště (umělý povrch III. generace) včetně vybudování umělého osvětlení, vybudování nové příjezdové komunikace. Počítá se, že revitalizací uvedené plochy se zvedne i zájem o sportovní vyžití v této oblasti.
 • Víceúčelové hřiště na sídlišti Košík
  Na pražském sídlišti Košík v MČ Praha 15 vzniklo nové moderní sportoviště, původně zde bylo asfaltové hřiště, které již nevyhovovalo potřebám uživatelů. Slavnostně bylo otevřeno v září 2010 malým turnajem základních škol této městské Hřiště je vybaveno dvěma napevno osazenými konstrukcemi s koši na basketbal. Na hřišti byla zabudována čtyři pouzdra s polyuretanovými záslepkami pro osazení sloupků na odbíjenou a tenis. V rámci rekonstrukce byl vytvořen protihlukový pás zeleně a součástí sadových úprav budou informační tabule. Hřiště je přístupné pro veřejnost, přičemž provozování hřiště se řídí provozním řádem. Přístup a využívání hřiště není zpoplatněno.
 • Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice
  Dvě víceúčelové plochy, jedna nabízí plochu pro kolečkové brusle, síťový herní prvek, lanovou dráhu a dřevěnou houpačku. Druhé hřiště je určeno pro malé děti do devíti let s rodiči, kombinuje vodní herní prvek, otočný kruh pro děti, ze zámkové dlažby vytvořená hrací pole známých her (panák, lodě apod.), stolní tenis a dvě vodní pítka.
Celkový počet: 8
Na stránce: