Realizované projekty - Praha 18

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: 4
Na stránce:
 • Letňanský lesopark
  V rámci zalesňování nových ploch v hlavním městě Praze vzniklo další místo k odpočinku v přírodě, tentokráte v Městské části Praha 18. Letňany nyní mohou nabídnout kromě výstavních ploch také plochu zelenou, určenou pro širokou veřejnost, která chce relaxovat v přírodě. Lesopark se rozkládá na celkové ploše 36,29 ha, z toho je skoro 9 ha nově založeného lesa, 11 ha stávající zeleň a 15,5 ha louky s výsadbami soliterních stromů (celkem 314 stromů). Při výstavbě asfaltových cest bylo myšleno nejen na pěší, ale i na bruslaře a běžce, kterým je přizpůsoben povrch cest. Možnosti aktivního i pasivního odpočinku.
 • Letňany mají novou hasičskou zbrojnici
  Otevření nové hasičské zbrojnice v Letňanech v květnu 2010 představovalo mimořádnou událost pro tamní Sbor dobrovolných hasičů, který oslavil 115 let od svého založení. Náklady na výstavbu, která probíhala na pozemcích, kde stála již nevyhovující zbrojnice, ve výši 40 milionů korun uhradilo hlavní město Praha. Nyní tak mají letňanští moderní zbrojnici, ve které jsou jak garáže pro požární automobily a sklady pro techniku, tak i odpovídající zázemí pro činnost jednotky, včetně prostor pro práci s hasičskou mládeží.
 • Letňany – e-Government
  Cílem projektu Letňany – e-Government – Komunikace úřadu s občanem je zvýšit v rámci Městské části Prahy 18 efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government), nabídnout progresivní a cenově dostupné služby a aplikace ICT pro občany Letňan, podpořit rozvoj lokálních sítí a připojení domácností k internetu a zjednodušení komunikace s úřady prostřednictvím internetových a mobilních služeb. Snahou je využít moderních elektronických technologií k usnadnění komunikace a platebního styku MČ s občany, postupnému převodu veřejných agend do elektronické podoby a zajištění účinné elektronické kontroly včasnosti a kvality vyřizování podání občanů.
 • Rekonstrukce ulice Tupolevova
  Rekonstrukce se týkala úseku od křižovatky ulic Beranových a Tupolevova až k odbočení do ulice Fryčovická. Cílem bylo především zklidnit provoz. A to díky zcela novému dopravnímu značení, které mimo jiné zahrnuje i vyznačení cyklopruhů po obou stranách komunikace a přednostního pruhu určeného pro autobusy a vozy taxislužby.
Celkový počet: 4
Na stránce: