Realizované projekty - Praha 19

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: 9
Na stránce:
 • Centrální park
  V MČ Praha 19 byla zrevitalizovná původně nepřístupná, zdevastovaná a ekologicky zatížená oblast bývalé zahrádkářské kolonie. Součástí projektu se stala likvidace černé stavby,skládky, dendrologicky zanedbané stromy a nehodnotný porostu a revitalizace Vinořského potoka, vyčištění od těžkých kovů Po provedení nezbytných úprav byla tato lokalita přetvořena v centrální park této městské části. Jednotlivé části parku pojaty, tak aby zde našly místo pro relaxaci a rekreaci všechny skupiny obyvatel (zelené a vodní plochy, plochy pro sport, dětské hřiště, přírodní amfiteátr, tábořiště, cesty pro pěší i cyklisty). Místo odpočinku a relaxace, ale i možnosti provozování volnočasových aktivit.
 • Kulturně vzdělávací a informační centrum
  Vybudování centra v nově zrekonstruovaných prostorách, do kterých se přestěhovala i místní knihovna. Centrum je vybavené počítači se zapojeným internetem, barevnými tiskárnami, kopírkou, laminovacím přístrojem a scanerem, novým zařízením. Centrum slouží i jako zázemí pro kulturní a vzdělávací akce pro děti, důchodce, zájmové organizace a veřejnost.
 • Nová okrsková služebna MP
  Strážníci Městské policie hl. města Prahy mají novou okrskovou služebnu v Praze-Vinoři. V MČ Praha-Vinoř slouží pravidelně dva strážníci-okrskáři, kteří se ve službě střídají. Zajišťují jak ranní dohled nad přechodem pro chodce v blízkosti školy, tak další povinnosti vyplývající z jejich hlídkové služby.
 • Otevření nové hasičské zbrojnice
  29. září 2009 byla za účasti primátora hl. města Prahy Pavla Béma otevřena nová hasičská zbrojnice v ul Vrchlabská v MČ Praha 19.
 • Revitalizace bývalé sýpky v areálu zámku Ctěnice
  Po rekonstrukci se z bývalé sýpky stal hotel a restaurace a ukončila se tak celková revitalizace zámeckého areálu. Zámecký hotel nabízí hostům 26 pokojů v tříhvězdičkovém standardu. V budově byla i po opravě zachována řada původních historických prvků přinášejících dobovou atmosféru. Peníze z pronájmu pomáhají financovat provoz celého areálu.
 • Revitalizace rybníka U Kamenného stolu
  Rybník U Kamenného stolu se nachází v severovýchodní části Prahy, v katastrálním území Vinoř. Jedná se o průtočný rybník ležící na bezejmenném přítoku Vinořského potoka. Cílem revitalizace rybníka U Kamenného stolu je zejména jeho odbahnění, oprava hráze, ostrova a rekonstrukce vypouštěcího zařízení.
 • Sportovní areál v Satalicích
  S výrazným přispěním evropských fondů se podařilo v Satalicích vybudovat rozsáhlé sportoviště nabízející dvě fotbalová hřiště, běžeckou dráhu 100m, víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro tenis, volejbal, nohejbal, osm antukových tenisových kurtů, malou tělocvičnu, restauraci malý hotel, saunu, whirpool, solárium, veřejný internet a infocentrum.
 • Vinořské kulturní a vzdělávací centrum
  Nově vybudované centrum slouží pro vzdělávací a klubovou činnost, pořádání přednášek, rekvalifikačních, jazykových a dětských kurzů a volnočasových aktivit. Vedle veřejně přístupného internetu a vzdělávacích aktivit nabízí půjčování periodik, kopírování, laminování a scanner. Podařilo se rozšířit knihovní fond a zmodernizovat vybavení knihovny.
 • Výstavba nové komunikace Toužimská
  Do konce roku by mělo město zahájit první etapu výstavby nové páteřní komunikace Toužimská, velké dopravní spojky, která propojí ulici Mladoboleslavskou v městské části Kbely s ulicí Veselskou v Letňanech. První část stavby, jež zahrnuje úsek mezi Mladoboleslavskou a tzv. starou Toužimskou by mělo město dokončit do roku 2010. Praha následně vybuduje i komunikaci Budovatelskou. Ta povede směrem na Satalice. Obě poměrně náročné stavby nebudou omezovat místní obyvatele a výrazně zlepší dopravní obslužnost v celé oblasti.
Celkový počet: 9
Na stránce: