Realizované projekty - Praha 22

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: 7
Na stránce:
 • Czech Point v Kolovratech
  Od září 2010 poskytuje ÚMČ Praha-Kolovraty služby projektu Czech POINT. Občané mohou získat ověřené výstupy z těchto registrů: katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, rejstřík trestů, výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis ověřeného výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registr účastníků provozu autogramů ISOH a insolventní rejstřík.
 • Nová služebna městské a státní policie
  Společná služebna městské a státní policie byla v červenci 2008 otevřena v Uhříněvsi, na Novém náměstí.Po dlouhé době jsou v Praze 22 bezpečnostní složky opět kompletní. Do Uhříněvsi byla služebna přemístěna z Měcholup, kam byla před lety přestěhována právě z Uhříněvsi, vzhledem k havarijnímu stavu původní budovy. Na vybudování nového sídla obou policí se podílela radnice Prahy 22, objekt je v jejím vlastnictví, ale budován byl se sdružením prostředků; v budově nesídlí jen obě policie, ale i poliklinika. Celkově šlo o investici asi 48 milionů korun, na této částce se podílelo město i Policie ČR Praha. Na novém okrsku slouží 40 policistů.
 • Nová stříkačka pro kolovratské hasiče
  Novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 24 Scania v hodnotě 6,25 milionu korun dostali dobrovolní hasiči v Kolovratech. Zakoupilo ji hlavní město Praha jako příspěvek městské části Praha – Kolovraty na činnost Sboru dobrovolných hasičů. Kolovratští hasiči vyjíždějí často, během záplav v roce 1997 byli povoláni zastupovat pražský profesionální sbor na Moravě.
 • Nový pavilon školy a školky v Kolovratech
  S finančním přispěním hlavního města Prahy ve výši 15 milionů korun se podařilo urychleně vybudovat další prostory pro kolovratskou ZŠ a MŠ. Zdvojený pavilon v areálu MŠ , otevřený v roce 2009, pomohl vyřešit potíže s prudkým nárůstem počtu dětí, způsobeným výrazným růstem počtu obyvatel v obci a současnou vysokou porodností.
 • Rekonstrukce tenisových kurtů v Nedvězí
  O kompletní rekonstrukci kurtů se postaral nový nájemce, společnost Fénix. Ta na opravu kurtů poničených opakovaným rozvodněním blízkého potoka dostala také příspěvek od hlavního města Prahy ve výši 1,2 milionu korun. Areál nabízí pět antukových kurtů, v zimě zakrývaných halou, služby trenéra, tenisovou školu, obchod s tenisovým vybavením.
 • Revitalizace rekreační zóny Vodice
  Městské části Praha 22 se podařilo revitalizovat klidovou zónu o celkové rozloze cca 4 ha zahrnující soustavu rybníků Vodice I, II, III a Nadýmač II v Praze – Uhříněvsi. Oblast by měla sloužit pro krátkodobou rekreaci a volnočasové aktivity obyvatel Prahy 22 i okolí. Především se jednalo o revitalizaci ekologicky stabilního prvku v krajině spojené se zásahem do vodního režimu krajiny nezbytným pro jeho příznivé ovlivnění (biocentrum, biokoridor, významný krajinný prvek, zvýšení retenční schopnosti, větší objem zadržované vody v krajině) a obnovu přirozených funkcí vodních ekosystémů. Hlavním smyslem projektu je zlepšení vodohospodářské funkce Říčanského potoka a celé rybniční soustavy. Dosadba doprovodných porostů vhodnými dřevinami a obnova travního porostu. Součástí projektu byla také instalace městského mobiliáře a obnova, resp. doplnění cestní sítě, která lokalitu propojí s okolními městskými částmi a s cyklotrasami Ladova kraje.
 • Stavba vlakového koridoru Hostivař - Uhříněves - Strančice
  V celém úseku byl realizován na základě hlukové studie značný rozsah protihlukových zdí. Ve stanici Uhříněves byl realizován bezpečný, mimoúrovňový, bezbariérový přístup k nástupišti u výpravní budovy, k novému ostrovnímu nástupišti. Až v průběhu stavby se podařilo projednat a zajistit finanční prostředky na prodloužení tohoto podchodu i na stranu k ulici Františka Diviše, kde vzniká nová zástavba. Byla zde realizována novostavba železničního mostu, která je součástí nového komunikačního propojení ulic K dálnici a Přátelství. V místě stavbou rušeného stávajícího úrovňového přejezdu místní komunikace K dálnici byl realizován nový bezbariérový podchod pro pěší.
Celkový počet: 7
Na stránce: