Realizované projekty - Praha 4

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 27
Na stránce:
 • CEVKOON
  Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad vzniklo v Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM. Pracoviště se bude zabývat výzkumem v oblasti chronického srdečního selhání, hypertenze, orgánových a chlopenních náhrad. Hlavním cílem je modernizace přístrojové a laboratorní vybavení pro výzkum v rámci tohoto pracoviště a též investice do vybavení laboratoří tak, aby výzkumný tým mohl v realizační fázi projektu zahájit práci na výzkumných hypotézách z oblasti onemocnění krevního oběhu a orgánových náhrad a následně tyto výstupy přenést do praxe.
 • Czech Point a pracoviště ověřování v Nuslích bezbariérové
  V rámci rekonstrukce, která proběhla na ÚMČ Praha 4 a vyžádala si investici 2,8 miliónu korun, je od dubna 2008 i pracoviště ověřování a Czech POINT na radnici Prahy 4, bezbariérové. Prostory jsou přístupné přímo z Táborské ulice. Občané zde naleznou pokladnu úřadu, pracoviště ověřování podpisů a listin a především stále využívanější Czech POINT.
 • Denní stacionář Domovinka zrekonstruován
  Na základě iniciativy radnice Prahy 4 byl původní objekt stacionáře rozšířen a zrekonstruován, na to byla vyčleněna částka 776 tisíc Kč. V současné době má denní stacionář s bezbariérovým přístupem místo jedné tři oddělené místnosti. Jedna slouží pro pracovní činnosti, další pro odpočinek a třetí jako jídelna. Služby denního stacionáře umístěného v domě s pečovatelskou službou Branická jsou nyní v novém prostředí ještě příjemnější. Denní stacionář je v provozu v pracovní dny od 7 do 16 hodin, kapacita je 8-10 uživatelů.Stacionář nabízí především ambulantní služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, ale také nabízí různé vzdělávací a aktivní činnosti.
 • Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou - Operační program Praha - Adaptabilita
  V rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita byly realizovány projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků a na vybudování jádra a realizace systému vzdělávání.
 • Freestyle Park Modřany
  V pražských Modřanech vznikl nový volnočasový areál. Nachází se na modřanské cyklostezce, která je útočištěm mnoha aktivních sportovců. Byla zde vybudovaná nová inline trať, takže bruslaři najdou mnoho prostoru pro svou jízdu. Možnost zapůjčení sportovního náčiní, bruslí či koloběžek. Kromě tohoto jsou zde kurty na beach volejbal či hřiště na petangue. V areálu sportoviště by měl také vyrůst ojedinělý multifunkční freestyle BMX park, který nabídne odvážným zájemcům to pravé adrenalinové vyžití. Areál je využíván i jako místo pro pořádání akcí pro veřejnost, společenských akcí, koncertů a sportovních exhibicí. Je to ale i místo pro odpočinek a dobré občerstvení, byla zde vybudována 70 metrová lodi s restaurací, která se stala dominantou tohoto místa, nachází se zde i zóna pro nejmenší, odpočinková travnatá plocha, komfortní zázemí na lodi - šatny, A samozřejmostí je i velké bezplatné parkoviště.
 • Gymnázium Milady Horákové otevřeno
  Od začátku školního roku 2009/2010 začalo v hlavním městě působit zbrusu nové gymnázium. Stojí v pražské Krči, nese jméno Milady Horákové a více než jiné středoškolské ústavy se bude věnovat novodobým dějinám.
 • Mateřská škola Na Chodovci po rekonstrukci
  Mateřská škola Na Chodovci otevřela v dubnu 2008 zrekonstruovaný pavilon. Rekonstrukce učebního pavilonu této mateřské školy byla zahájena v srpnu 2007, městská část Praha 4 na ni vynaložila prostředky ve výši 15 milionů korun. Rekonstrukce a oprava zahrnuly výměnu oken, zateplení fasády, rekonstrukci elektroinstalací, ústředního vytápění, dále zřízení imobilního WC, výměnu jídelního výtahu a výměnu podlahových krytin.
 • MŠ Jílovská po rekonstrukci
  Mateřská škola Jílovská prošla v roce 2008 celkovou rekonstrukcí. Veškeré práce byly prováděny za plného provozu školky, nicméně tak, aby byl její každodenní provoz omezen co nejméně. Během oprav a rekonstrukce došlo k osazení nových plastových oken a dveří, zateplení všech pavilonů, provedení nového obvodového pláště spojovací chodby vč. nové konstrukce střechy, konstrukcí podlah spojovací chodby, venkovních teras pavilonů, venkovních dlažeb na lodžiích a před vchody do objektů, zastřešení teras, zastřešení vchodů do objektů a dalších souvisejících prací.
 • MŠ Přímětická po rekonstrukci
  Mateřská škola Přímětická je po rekonstrukci. Kompletní opravou prošel kuchyňský provoz, sociální zázemí jednotlivých oddělení v učebním pavilonu a elektroinstalace. Celková cena rekonstrukce vyšla městskou část Praha 4 na více než 17 miliónů korun.
 • NeuroImage
  Zlepšení výzkumné infrastruktury ústavu v oblasti neuroanatomické analýzy vznikem centra NeuroImage na Fyziologickém ústavu AVČR,. Centrum je vybavené unikátním zařízením umožňujícím komplexní možnost kvantitativní analýzy morfologického materiálu na nejvyšší metodologické úrovni.
 • Nová informační kancelář ve Štúrově
  V září 2009 byla otevřena osmá informační kancelář, která bude sloužit občanům Prahy 4. Nachází se ve Štúrově 1284 v Krči. V kanceláři jsou v pracovní dny občanům k dispozici dvě zaměstnankyně, které podávají veškeré informace týkající se městské části Praha 4. Centrum také slouží jako podatelna, k vydávání formulářů a žádostí, k ověřování pravosti podpisů a listin nebo také k vybírání poplatků za psy. Kromě toho je zde vyzvednout radniční časopis Tučňák nebo třeba i ekologické sáčky na psí exkrementy, Czech point.
 • Nové arboretum
  V Centrálním parku na pankrácké pláni mohou nově již nyní nalézt obyvatelé Prahy 4 u některých stromů napevno do země zapuštěné cedule s označením stromu a jeho charakteristikou. Radnice Prahy 4 totiž v parku buduje arboretum, které je určené školám a široké veřejnosti. Po konzultaci s odborníky bylo vybráno ze stávající zeleně 21 vhodných stromů, které už jsou označené, a dalších 21 stromů bude vysazeno.
 • Nové kulturní centrum a informační kancelář na Spořilově
  Od dubna 2008 je v provozu nové kulturní centrum a informační kancelář na Spořilově. Nachází se v prostorách bývalého kina Sigma v ulici Hlavní. Kulturní centrum nabízí zajímavé programy divadelní i hudební. Klienti informačního centra zas získají informace týkající se chodu úřadu, mohou si zde vyzvednout formuláře či žádosti nebo si nechat ověřit pravost podpisů a listin. K dispozici jsou také služby projektu Czech POINT, tedy výpisy z katastru nemovitostí, výpisy ze živnostenského rejstříku, výpisy z obchodního rejstříku a výpisy z rejstříku trestů. Úřední doba informačního centra Hlavní je v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 16 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.
 • Nové mikroparky
  Celkem šest nových mikroparků předala symbolicky do užívání svým občanům městská část Praha 4 v loňském roce. Mikroparkem nazýváme v Praze 4 místo, kde je možné v klidu posedět, odpočinout si, popovídat s přáteli, učit se. Nové mikroparky doplňují předchozích čtrnáct, které Praha 4 vybudovala v minulých letech.
 • Odbahnění rybníka Labuť
  Rybník Labuť se nachází na okraji Kunratického lesa. V rámci revitalizace rybníka bylo provedeno celkové odbahnění, podemleté břehy rybníka byly opraveny pomocí velkých balvanů umístěných do břehu a betonové opevnění nad hladinou bylo nahrazeno kamennou dlažbou. Původní poškozené betonové vypouštěcí zařízení bylo zbouráno a na jeho místě vystavěno nové z kamenného zdiva.
 • Otevřen Sport park pro seniory
  Moderní park se speciálními cvičebními stroji, relaxační otevřený areál rozdělený na aktivní a klidovou zónu, místo aktivního odpočinku převážně pro seniory, ale samozřejmě nejen pro ně – to všechno v jednom představuje nově vybudovaný Sport park pro seniory v Podolí. V aktivní části parku je umístěno 11 cvičebních strojů zaměřených na posilování různých částí těla, zlepšení ohebnosti kloubů, koordinace těla a například také na zvyšování kapacity srdce a plic. Jsou to speciální stroje, které se snadno ovládají a navíc je u každého uveden i přesný popisek, jak se na něm má správně cvičit a na co je cvičení na tomto stroji zaměřené. V klidové zóně parku si zájemci mohou odpočinout, relaxovat nebo si popovídat a posedět na lavičkách. Pravidelná cvičení vedená zkušenou instruktorkou.
 • Pomník Milady Horákové
  Na náměstí Hrdinů odhalila 28. října 2009 Česká strana národně socialistická pomník národně socialistické političky Milady Horákové, popravené komunistickým režimem. Městská část Praha 4 také myšlenku uctění její památky podpořila částkou 100 tisíc korun a dalších 100 tisíc podle předchozí dohody přidala po odhalení pomníku.
 • Rekonstrukce centrálního prostoru sídliště Novodvorská
  V současné době probíhá realizace 1. etapy rekonstrukce centrálního prostoru sídliště Novodvorská podle projektu studia Nedvěd architekti. V jejím rámci je řešena rekonstrukce bazénu a renovace plastiky „Dálky“ do původního stavu dle dispozic jejího autora, a návazné zpevněné plochy. Rehabilitace koncepce „náměstí“ sídliště Novodvorská vhodně doplňující společenskou funkci tohoto veřejného prostoru, kterému je dávána jedinečnost a charakter s důrazem na práci s velkým měřítkem tak, aby byl znovu vnímán jako pozdvihující prvek celého sídelního útvaru.
 • Rekonstrukce střechy radnice v Nuslích
  Rekonstrukce střechy radnice v Nuslích byla v březnu 2008 dokončena, Těsně před ukončením klempířských prací na radniční věžičce proto starosta městské části Praha 4 Pavel Horálek, společně se svým prvním zástupcem Petrem Staníkem a členem zastupitelstva Tomášem Jelínkem, uložili do jejích útrob zapečetěnou pamětní schránku. Do schránky vložili symbolický klíč od radnice, letošní kalendář Prahy 4, současná periodika včetně časopisu Tučňák, vzorník smluv úřadu, euro, vyřazený mobilní telefon a prohlášení starosty, při jaké příležitosti byla schránka uložena.
 • Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku
  Historická Vršovická vodárna v pražském Braníku je konečně v rekonstrukci. Celý areál vodárny - bývalé úpravny vody a čerpací stanice Vršovické vodárny a jeho jednotlivé objekty - je unikátní industriální stavbou a od roku 2002 kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR vedeném Ministerstvem kultury. Magistrát budovu opraví za peníze z fondů EU; v budoucnu by měla sloužit jako společenské nebo kulturní centrum. Oprava secesní kulturní památky bude stát zhruba 140 milionů korun, hotova by měla být v roce 2011.
Celkový počet: nejméně 27
Na stránce: