Realizované projekty - Praha 4

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 27
Na stránce:
 • Revitalizace nádrže Hodkovičky
  Po povodni opravená hráz včetně nového kamenného opevnění a cesty a vypouštěcího zařízení s přelivem. Nádrž je odbahněná a břehy vyčištěné. Zajímavá nádrž v lesích u Hodkoviček ukrývá méně časté druhy živočichů a rostlin. Z vodních rostlin plavín štítnatý, voďanka žabí, prustka obecná, z živočichů hnědí i zelení skokani, čolek, ropucha a užovka obojková.
 • Revitalizace ramene Podolka
  Revitalizované místo se nachází při pravém břehu řeky Vltavy na území městské části Prahy 4 v prostoru oddělujícím Veslařský ostrov od Podolského nábřeží v katastrálním území Podolí na parcelách 2038, 2036, 2035/1 a 2035/4. Cílem projektu bylo zlepšit životní prostředí veřejných prostor města, jejich zpřístupnění a zatraktivnění prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění nabídky pro volnočasové aktivity obyvatel a návštěvníků Prahy. Celková délka úseku ramene Podolky je 800m a revitalizovaná plocha činí 50 101m2. Kromě obnovy tohoto ramene bylo v projektu počítáno i s vytvořením klidových zón s lavičkami, položením zámkové dlažby s palisádami v návaznosti na opravu břehové hrany, a též obnovou dětského hřiště, včetně parkových úprav.
 • Sportovní areál Děkanka je otevřen veřejnosti
  Ve spolupráci se Sportovními kluby Prahy 4 připravila městská část Praha 4 možnost až do konce října 2010 bezplatně využívat k nějrůznějším sportovním aktivitám multifunkční sportovní areál na Děkance. Od pondělí do pátku v době od 11 do 15 hodin je volně přístupné fotbalové hřiště s umělým povrchem. Pro ty, kteří si rádi chodí zaběhat, je každé úterý a čtvrtek od 12 do 15 hodin připraven k využití běžecký ovál. Pro milovníky fyzicky méně náročných sportů je k dispozici minigolf. Každé úterý od 11 do 15 zde můžete vyzkoušet několik drah různých úrovní. Vedle zaměstnanců SK Praha 4 dohlíží nad děním v prostorách hřiště také kustod ve službách městské části Praha 4.
 • Sportovní centra Prahy 4
  Projekt Sportovní centra Prahy 4, který startuje městská část už od října 2010, nabízí bezplatné sportovní vyžití dětí spojené s plným využitím tělocvičen a sportovišť na základních školách Prahy 4. Žáci I.stupně budou moci zdarma dvakrát týdně v odpoledních hodinách navštěvovat sportovní kroužky zaměřené na basketbal a florbal. Prozatím se počítá, že bude vytvořeno pět tzv. center, která budou v ZŠ Plamínkové, Poláčkova, U Krčského lesa, Jitřní a Jižní a do nich se budou děti svážet ze spádových oblastí. Městská část bude financovat i doprovod z jiné školy na základnu a zpět.
 • ZŠ Kavčí hory rekonstruovaná
  Škola Kavčí hory prošla díky zásadnímu investičnímu počinu zřizovatele postupnou celkovou rekonstrukcí. Nejprve byla již školním roce 2004/2005 opravena boční křídla budovy, čímž škola mimo jiné získala novou kuchyni s jídelnou, opravené tělocvičny, výtvarný ateliér a místnost pro zájmovou činnost na střešní terase a nové odborné učebny, včetně multifunkční multimediální pracovny. A dále pak ve školním roce 2007/2008 byly opraveny všechny zbývající učebny, vznikly nové jazykové pracovny, tělocvičny dostaly nové sociální zázemí ( sprchy, WC, šatny ) a kompletně byla opravena vstupní hala. Nově byly zřízeny šatny se skříňkami. Opravou prošla i přízemní terasa a nádvoří školy. Rekonstrukce probíhala za plného provozu školy, ale trpělivost a úsilí se vyplatily, od 1. září 2008 základní škola patří k jedné z nejhezčích a nejmodernějších škol v Praze.
 • Ústav experimentální medicíny AV ČR
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na vzdělávaní pracovníků Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. (ÚEM), který je v současnosti jednou z předních institucí v biomedicínském výzkumu. Současný systém vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti biomedicíny nezohledňuje v dostatečné míře přípravu vědeckých pracovníků na praktické problémy, které vznikají při uvádění výsledků jejich výzkumu do klinické praxe.
 • Ústav pro péči o matku a dítě
  Finanční prostředky na zvyšování kvalifikace pracovníků žadatele v oblasti řešení problémů při gynekologických operacích a to prostřednictvím praktického nácviku na simulátorech. Projekt má zároveň další cíle, mezi které patří změna formy komunikace mezi lékaři (zdravotními sestrami) a pacienty (rodinnými příslušníky) a také zvyšování lektorských dovedností pracovníků žadatele, kteří poskytují lektorské služby v rámci vzdělávacích programů v oboru gynekologie a porodnictví a oboru reprodukční medicína.
Celkový počet: nejméně 27
Na stránce: