Realizované projekty - Praha 5

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 21
Na stránce:
 • Vysoká škola ekonomie a managementu
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na zavedení interaktivní výuky využívající prostředky ICT, studia se mohou účastnit i skupiny uchazečů znevýhodněných v přístupu ke vzdělávání, jako jsou studenti při zaměstnání, fyzicky handicapovaní studenti, ženy na mateřské dovolené apod. Nový systém výuky zároveň podporuje studenty prezenční formy studia při domácí přípravě.
 • Cyklistická stezka Malá Chuchle - Lahovice
  Cyklistická stezka mezi Malou Chuchlí a Lahovicemi byla vybudována v délce 1,4km a cyklistická doprava se tak odklonila ze Strakonické a Starolázeňské ulice. Byl tak odstraněn nebezpečný úsek páteřní pražské cyklistické trasy A1 a zároveň umožněno bezpečné alternativní dojíždění do zaměstnání a do školy.
 • Cyklo-zavěsená lávka Lahovice
  Pod silničním okruhem na jihu Prahy vzniká zavěšená lávka pro cyklisty a chodce, která propojí Komořany s Lahovicemi. Dokončena by měla být v roce 2011. Lávka propojí povltavskou pravobřežní cyklotrasu A2 s dalšími páteřními cyklotrasami (A1, A10, A20 a A50) a vytvoří rychlou dopravní vazbu především mezi Komořanami a Lahovicemi.
 • Digitalizace RTG pracoviště na poliklinice Barrandov
  Zavedení nové služby, vyšetření pacientů digitálním RTG přístrojem, který bude mít digitalizovaný výstup. Projekt je šetrný k pacientům (nižší expoziční dávka, zkrácení doby vyšetření) i ekologický (žádný odpad při vyvolávání snímků). Služba zvyšuje komfort pacientů a pomáhá lékařům (efektivní archivace , okamžité odeslání RTG snímků přes internet).
 • Hasiči v Řeporyjích mají novou hasičskou zbrojnici
  Dobrovolní hasiči v Městské části Praha - Řeporyje mají novou hasičskou zbrojnici. Objekt v hodnotě 34 milionů korun byl v únoru 2010 oficiálně předán prvním náměstkem primátora hl. m. Prahy Rudolfem Blažekem starostovi Městské části Praha - Řeporyje Františku Blažkovi, jako příspěvek hlavního města Prahy pro činnost Sboru dobrovolných hasičů. Nová zbrojnice byla postavena na místě původní, která neumožňovala garážování velké hasičské techniky. Řeporyjští hasiči mají nyní k dispozici celkem sedm vozidel. Vedle garážového stání pro tato vozidla je v objektu zázemí pro jednotku, sklady pro hasičskou výbavu, věž na sušení hadic a také klubovna a prostory pro práci s hasičskou mládeží.
 • Infocentrum pro podporu cestovního ruchu v Praze 5
  Vybudování Informačního centra pro podporu služeb cestovního ruchu, které úzce spolupracuje se subjekty v oblasti cestovního ruchu a informuje je o nových obchodních příležitostech. Zároveň informuje občany a turisty o službách a akcích a tím podporuje cestovní ruch na území Prahy. Součástí projektu je také internetový portál www.infopraha5.cz.
 • Mobilní kancelář u Anděla
  MČ Praha 5 otevřela na pěší zóně Anděl provoz mobilní kanceláře MČ Praha 5 v rámci projektu „Otevřená radnice“. Jedná se snadno přepravitelnou úřadovnu s moderním designem a technickým vybavením, která bude v budoucnu usnadňovat občanům Prahy 5 komunikaci s úřadem městské části. V mobilní kanceláři se mohou občané městské části potkávat se svým starostou, radními a zastupiteli. Mobilní kancelář bude také sloužit úřadovna umožňující zařídit si potřebné záležitosti bez zbytečného čekání - například při cestě ze zaměstnání a zároveň jako informační centrum MČ Praha 5.
 • Nová sportovní hala na Barrandově
  Nová víceúčelová hala X3M Aréna Barrandov byla slavnostně v květnu otevřena v areálu zdejší základní školy. Měla by sloužit zejména účelům florbalového klubu SSK Future a k pořádání ligových i prestižních mezinárodních turnajů. Slavnostního otevření se zúčastnil primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.
 • Nový sběrný dvůr na Praze 5
  V říjnu 2009 byl slavnostně otevřen nový sběrný dvůr v Jinonicích. Otevření dvora se zúčastnili zástupci MČ Praha 5, Magistrátu hl. m. Prahy a Pražských služeb. Moderně vybavený sběrný dvůr je uzpůsobený pro všechny typy odpadu a je občanům k dispozici v areálu služeb MČ Praha 5 v ulici Klikatá č.p. 1238/90.
 • Praha 5 opraví mateřským školkám hřiště
  MČ Praha 5 schválila investici 3 800 000,- Kč na opravu stávajících dětských hřišť u mateřských a základních škol. Zároveň při MŠ U Železničního mostu vznikne díky těmto financím hřiště úplně nové. V prvním sledu budou rekonstruována hřiště u školek Nad Palatou a Renoirova a u základní školy Chaplinovo náměstí. Děti budou moci využít pružinová houpadla, houpačky, skluzavky, prolézačky a dokonce celé sestavy s herními domky. Všechny atrakce budou společně s ostatním vybavením areálů certifikovány podle nejnáročnějších bezpečnostních norem.
 • Prevence konfliktů v ambulancích lékařů první linie
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na vzdělávání ambulantních lékařů kteří dnes přicházejí jako první do styku s pacienty. Tito lékaři, kteří se nazývají „lékaři první linie“, jsou v dlouhodobém kontaktu s pacienty a mají v systému zdravotní péče nezastupitelnou roli: zajišťují kontinuitu péče o pacienty, administrativu, odesílají pacienta ke specialistům.
 • Projekt Areíon
  Rada MČ Praha 5 schválila na svém 30. zasedání zastupitelstva poskytnutí finančního příspěvku 100 000,- Kč občanskému sdružení „Život 90“ na nákup a instalaci elektronických bezpečnostních zařízení. Jedná se o zařízení tísňové péče AREÍON, které umožní seniorům a invalidním občanům kontaktovat v jakékoliv situaci, například při úrazu, odbornou pomoc.
 • Rekonstrukce MŠ a ZŠ Praha - Slivenec
  V MČ Praha - Slivenec se realizuje zajímavý projekt, vůbec první v České republice. V roce 2009 to byla rekonstrukce správního pavilonu ZŠ na nízkoenergetickou stavbu, a dále stavba pasivní MŠ. Oba projekty představují příklad řešení opomíjeného problému kvality vnitřního prostředí pro školáky. V rámci rekonstrukce klasického školního pavilonu ze 60. let došlo k zateplení budovy, zavedení řízené výměny vzduchu s rekuperací, k výměně oken a zastřešení budovy ozeleněnou vegetační střechou. Stavba nové mateřské školy v pasivním standardu přinese městské části též nemalou finanční úsporu i vysokou úroveň kvality vnitřního prostředí. Budou zde 4 třídy pro 100 dětí.
 • Rekonstrukce Pražského okruhu v úseku Třebonice - Slivenec
  Dne 2. března 2010 začala rekonstrukce Pražského okruhu v úseku Třebonice – Slivenec. Rekonstrukci Pražského okruhu v úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami Třebonice – Slivenec, provázela nutná dopravní opatření. Kapacita komunikace se ze čtyř jízdních pruhů snížila na tři jízdní pruhy.
 • Rekonstrukce mostu v Beníškově ulici
  Po dlouhých jednáních začala v srpnu 2010 dlouho očekávaná rekonstrukce mostu v Beníškově ulici, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Stav mostu po posouzení jeho únosnosti si vynutil částečné omezení provozu, které se dotklo i autobusové dopravy linky č. 123 zajišťující dopravní obsluhu horní části Šmukýřky. V návaznosti na nevyhovující dopravní stav dohodla MČ Praha 5 s DP hl. m. Prahy zavedení náhradní autobusové linky č. 723, která tento nedostatek pomohla řešit a umožnila zachovat kvalitní a důležitou dopravní obslužnost obyvatel v Košířích. Úsilí radnice o vyřešení potíží se zahájením stavebních prací bylo úspěšné, započata přeložka inženýrských sítí a před uzavřením mostu byla připravena instalace lávky pro pěší. Obnovení provozu a dokončení rekonstrukce předpokládá zhotovitel stavby v průběhu prosince tohoto roku
 • Rekonstrukce tramvajové trati Anděl – Sídliště Řepy
  V rámci modernizace tramvajové trati budou kromě zlepšení geometrických parametrů kolejí po celém úseku trati modernizovány dispoziční řešení a informační systém tramvajových stanic. Cestující také budou moci po dokončení rekonstrukce využít jednoduššího přestupu mezi stanicemi tramvají a autobusů ve stanici Kavalírka. Tramvajové zastávky budou nově vybaveny vyššími nástupními hranami, zábradlím, bezbariérovým přístupem a bezpečnostními prvky pro nevidomé cestující. Kompletní rekonstrukce tramvajové trati proběhne ve třech etapách v úseku od křižovatky Plzeňská – Jinonická až po tramvajové obratiště Sídliště Řepy.
 • Revitalizace Panského rybníka
  Revitalizace byla zaměřena zejména na vyčištění a rehabilitaci celého území. Práce byly zahájeny na jaře 2006 odbahněním rybníka a úklidem všech okolních skládek. Nové vypouštěcí zařízení bylo postaveno z kamene a bylo navrženo tak, aby co nejvíce zapadlo do okolí rybníka. Břehy byly řádně vyčištěny, ohumusovány a osety travou. Okolní vrby byly zmlazeny a seřezány a k rybníku se vysadily mokřadní rostliny.
 • Tilleho náměstí slavnostně otevřeno
  Po rozsáhlé rekonstrukci bylo v srpnu 2010 otevřeno Tilleho náměstí na Barrandově. Komplexní návrh modernizace tohoto náměstí vychází z potřeb moderní pěší zóny. Byla zde navržena žulová světlá a tmavá dlažba, ve spodní části náměstí zas navržena odpočinková zóna. Do prostoru navrženy ocelové lavičky moderního typu. Ve stejném stylu jsou navrženy i stojany na kola. Vstupní portál v dolní části připomíná stylizovanou postavou Charlieho Chaplina slavnou barrandovskou filmovou tradici.
 • Tramvajová trať Radlická
  Dostavba tramvajové trati přinesla zlepšení obslužnosti veřejnou povrchovou dopravou v okolí stanice metra Radlická. Ukončením tramvajové trati u stanice metra Radlická je zajištěno operativnější využívání linkového vedení metra a elektrických drah jak cestujícími, tak ze strany dopravce, umožňuje lepší manipulaci s jednotlivými vozy v rámci dopravní sítě. V případě výluky metra je náhradní autobusová doprava zajištěna až ze stanice metra Radlická a nikoli ze stanice metra Anděl, a tím omezuje provoz na přetížených silničních komunikacích v této oblasti, zároveň znamená ekologicky šetrnější způsob přepravy. Prodloužením tramvajové trati rovněž došlo k odstranění provozně nevyhovujícího ukončení tzv. úvratě, ve které tramvaj při otáčení musely couvat a tím omezovaly silniční provoz. Stavba zahrnovala i bezbariérové zpřístupnění zastávek, a to jak rekonstrukcí stávajících, tak výstavbou nových.
 • Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly realizovány projekty s cílem zvýšení kvality výuky. Došlo k implementaci Mobile learningu jako nejmodernější formy výuky a Integrovaného personalizovaného e-learningového systému.
Celkový počet: nejméně 21
Na stránce: