Realizované projekty - Praha 6

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 35
Na stránce:
 • Analytické centrum pro ochranu zdraví, bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí
  V rámci projektu vzniká na Vysoké škole chemicko-technologické jedinečné integrované pracoviště, zabývající se základním výzkumem v oblasti analytické chemie, medicíny, výživy a ochrany životního prostředí, jehož hlavní tezí bude zvýšení kvality nemateriální stránky života obyvatel Prahy, ČR, EU. Podstatou projektu je vytvořit centrum zahrnující v sobě nejmodernější analytické přístroje, erudované odborníky z oblasti analytické, medicinální, environmentální a potravinářské chemie na platformě špičkového univerzitního pracoviště, které je tradičním zdrojem inspirace, informací a ukazatelem vývoje v oblasti základního výzkumu pro navazující aplikační obory a komerční sféru.
 • Bílkova vila rekonstruovaná
  Po 5 letech oprav byla opět zpřístupněna Bílkova vila na Hradčanech. Vila je od roku 1962 v majetku hl. města Prahy, od roku 1963 ji spravuje Galerie hlavního města Prahy. Opravy budovy začaly před dvěma lety. Návštěvníci se nyní dostanou i do jejích zákoutí a naleznou v ní ucelenou sbírku plastik a grafik Františka Bílka.
 • Centrum 6
  Městská část pracuje na přípravách otevření Občansko-podnikatelského centra s názvem Centrum 6. Nabídnout by mělo rychlé a kvalifikované informace o službách, obchodu a řemeslech v Praze 6 a poradenský servis. Centrum 6 se má stát informačním uzlem pro šestkové obyvatele a podnikatele. Fungovat by mělo od září 2010, v prostorách Skleněného paláce na nám. Svobody. Projekt je z velké části financován v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, který byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 • Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle
  Vytvoření inovačního centra rekonstrukcí části objektu v sídle Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a nákup doplňujícího přístrojového a technického vybavení. Tím vzniká nová výzkumná laboratoř zaměřená na výzkum, inovace a transfer poznatků v oblasti polymerních materiálů pro pokročilé technologie.
 • ICDAM
  Na Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní bylo vybudováno inovační centrum nových materiálů a technologií, které nese název Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů na ČVUT v Praze (ICDAM). Bylo vybudováno z peněz Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost a spolufinancováno Fakultou strojní ČVUT v Praze. Jedním z cílů tohoto centra je přilákat mladé vědecké pracovníky a studenty z Čech i ze zahraničí. Centrum je vybaveno světově ojedinělou výrobní technologií, tak špičkovou laboratorní technikou, což umožňuje současně vývoj a studium nových materiálů.
 • Inovační centrum NOVÁ ENERGIE
  V rámci projektu vzniká inovační centrum pro výzkum vícefázového proudění a termodynamických jevů v oblasti obnovitelných zdrojů a energetiky - Nová energie při ČVUT. Hlavním úkolem centra je výzkum procesů při pochodech typických při oddělování pevných příměsí z plynného, nebo kapalného nosného média, nebo kapalných příměsí z média plynného, dále výzkum nových termodynamických schémat zařízení umožňujících využití odpadních a nízkopotenciálových zdrojů energií s cílem maximalizace exergetické účinnosti i další doplňkové aktivity, jako například šíření informací o minimalizaci energetických ztrát, užití odpadních a nízkopotenciálových, netradičních a alternativních zdrojů energií a jejich další využití.
 • Modernizace a robotizace přístrojového vybavení ÚEB AV ČR pro molekulární biologii rostlin
  Hlavním cílem projektu je modernizace a robotizace pražského pracoviště Ústavu experimentální botaniky AVČR v oblasti molekulárně biologických metod. V rámci projektu budou zakoupeny tři přístrojové systémy umožňující izolaci a analýzu nukleových kyselin(genetického materiálu), detekci specifických genů a bílkovin v biologickém materiálu, automatizované proteomické analýzy. Pracoviště bude vybaveno novou technikou, umožňující zlepšení používaných metod, a samozřejmě se počítá s modernizací stávající obslužnosti laboratoří
 • Nová MŠ Velvarská
  Nově postavená mateřská školka v ulici Velvarská má celkovou kapacitu 100 dětí. Moderní, nízkoenergetická školka Velvarská bude fungovat hned vedle staré školky, která bude také v provozu do doby, co bude trvat zvýšená poptávka po školkách. Slavnostní otevření je plánované na 11. října 2010.
 • Nová stříkačka pro hasiče ze Suchdola
  Novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 Renault v hodnotě 5,3 milionu korun dostal od hlavního města Prahy Sbor dobrovolných hasičů Suchdol. V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Suchdol 70 členů a patří mezi nejvytíženější na území Prahy, jednotka byla nasazena při požáru skladu v tržnice v Libuši i požáru Průmyslového paláce.
 • Nové komunitní centrum pro seniory
  Pro seniory a občany se zdravotním postižením otevřela radnice Prahy 6 nové komunitní centrum. Centrum se nachází v prostorách jídelny a zimní zahrady Domu s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici a seniorům nabídne zdarma pravidelný program. Hlavním záměrem je zapojit seniory do aktivizačního programu, podpořit je v soběstačnosti a pomoci jim při předávání těchto dovedností a zkušeností dalším seniorům a spolubydlícím.
 • Nový domov pro seniory
  V březnu 2010 byl položen základní kámen nové budovy Domova pro seniory Elišky Purkyňové Čtyřpodlažní novostavba vznikající v ulici Za Kajetánkou tak nabídne 200 nových lůžek v 89 pokojích. Nová budova domova pro seniory by měla stát do konce roku 2011 a rozšířit tak již stávající kapacitu míst ve dvou objektech – v ulici Šolínova 3 a Thákurova 10 na Praze 6.
 • Občansko-podnikatelské Centrum 6
  Městská část Praha 6 otevírá občansko-podnikatelské centrum s názvem Centrum 6. Nabídnout by mělo rychlé a kvalifikované informace o službách, obchodu a řemeslech v Praze 6 a poradenský servis stávajícím i začínajícím podnikatelům, kteří jsou registrovaní na území Prahy 6 či zde mají svoji provozovnu.
 • Oddělení respitní péče
  Zařízení bylo zbudováno ve zcela nové půdní vestavbě Domova pro seniory Elišky Purkyňové v Thákurově ulici s celkovou kapacitou devatenácti nových lůžek. Respitní péče, nebo taky úlevová či odlehčující, je vlastně takovou péčí o pečující. Pomáhá lidem, dlouhodobě pečujícím o postiženého (často rodinného příslušníka). Jejím cílem je ulehčit situaci pečujícím. Poskytnout jim prostor pro načerpání nových sil a energie. Nové oddělení by mělo právě tuto myšlenku plnit.
 • Okrsková služebna MP na sídlišti Dědina
  V srpnu 2009 byla otevřena nová okrsková služebna Městské policie na sídlišti Dědina v Praze 6. Provoz zde bude zajišťovat šest strážníků okrskářů, kteří slouží v Ruzyni, Liboci, Divoké Šárce, ve Vokovicích a na sídlištích Dědina a Červený vrch. Nová služebna je umístěna v jižní budově areálu Delta, kde sousedí s informační kanceláří Prahy 6
 • Opravený park v Malém Břevnově
  Zanedbaný park na Malém Břevnově je další z veřejných prostranství, které Praha 6 plánuje opravit a dát mu přívětivější tvář. V parku, který sousedí s mateřskou školou, se opraví cestní síť, doplní se lavičky a odpadkové koše a hlavně přibude koutek pro děti s moderními herními prvky. Jedná se o rekonstrukci parkové plochy mezi ulicemi Moravanů a Slezanů. Vchod na dětské hřiště pak bude možný jak z parku, tak z mateřské školky. Od rušné ulice Bělohorská park oddělí protihluková stěna z dřevěných palisád.
 • Opravený vnitroblok domů při ulici Generála Píky
  Rekonstrukce vnitrobloku domů při ulici Generála Píky v Dejvicích byla dokončen a stála bezmála 3 miliony korun. Ve vnitřním areálu domů byly opraveny mlatové cesty a v parku je nové dětské hřiště a stroje pro cvičení pod širým nebem. Na základě reakcí místních obyvatel byla nad rámec projektu zachována a zrekultivována travnatá herní plocha pro míčové hry, ke které byly umístěny basketbalové koše. Celý prostor je oddělen od přilehlých dvorů oplocením se vstupními brankami pro jednotlivé domy, a to na základě požadavku obyvatel domů.
 • Otevření knihovny v Suchdole
  Knihovna v Praze - Suchdol byla otevřena po rekonstrukci v září 2010. Nové upravené prostory. Změněná otevírací doba.
 • Otevření nového pavilonu ZŠ a MŠ Červený Vrch
  Na konci září byl slavnostně předán nový pavilon základní a mateřské školy Červený Vrch. V rámci rekonstrukce byl celkově opraven samostatný pavilonu školy a následně zbudovaná nástavba jednoho nového podlaží.
 • Park u Pernikářky po rekonstrukci
  Nový zrekonstruovaný park byl v úvodu prázdnin otevřen na Hanspaulce. Revitalizací prošla nejen zelená plocha a torzo dětského hřiště, ale i historické obvodové zdi. Park má nyní oddělenou klidovou zónu v podobě anglického parku a dětské hřiště s atypickými herními prvky. Živelné pěšiny v dolní polovině původně historické zahrady, přiléhající k usedlosti Pernikářka, nahradila nová síť parkových chodníčků, které obepínají skupinu jírovců. Těm vévodí nová dominanta parčíku, keramická fontánka s pítky pro osvěžení v parných dnech. Návrh oplocení parku vycházel z původní historické situace a požadavku Národního památkového ústavu. V plném rozsahu tak byla obnovena ohradní kamenná zeď včetně původního místa brány v ose historické lipové aleje. Navíc vznikl nový vstup u dětského hřiště vedle atypických prolézaček, ale nechybí ani klouzačka kolotočem. Na kamenné desce s důlkem si mohou děti zahrát klasické kuličky.
 • Protipovodňová ochrana Pod Paťankou
  Hradící prvky nové protipovodňové ochrany v oblasti železničního podjezdu Podbabská - Pod Paťankou byly úspěšně vyzkoušeny. Kromě protipovodňového hrazení železničního podjezdu Pod Paťankou totiž požadovala radnice Prahy 6 další dvě protipovodňové stavby: výstavbu mobilního hrazení viaduktu s přečerpáváním Šáreckého potoka do Vltavy v ulicích V Podbabě a V Šáreckém údolí a výstavbu mobilního hrazení viaduktu v ulicích V rokli a V Sedlci.
Celkový počet: nejméně 35
Na stránce: