Základní kámen novostavby nízkoenergetické budovy mateřské školy byl položen v květnu 2010. Jednalo se o jednu z mnoha a asi nejvýznamnější investiční akci Prahy 6 v rámci rozšiřování kapacit mateřských škol.

Navyšování kapacity mateřských škol je jednou z priorit Prahy 6. Proto i v rozpočtu pro rok 2010 se počítá kromě výstavby této budovy také s novou MŠ na Červeném vrchu a rozšířením kapacity MŠ Mládeže. Dále se připravují stavby nových budov MŠ na Bílé hoře a Mydlářce. Celkem se jen letos investuje do budov MŠ cca 100 mil. Kč a navýší se kapacita o 175 míst.

Za předcházejících 5 let se do budov mateřských škol vložilo 230 mil. Kč a navýšila se kapacita celkem o necelých 300 míst. Letos dojde k navýšení o 175 a pro příští rok se připravují akce, které při realizaci mohou přinést dalších až 250 míst. Tím bychom původní kapacitu navýšili více než o třetinu!

O faktu, že je školství jednou z hlavních priorit radnice svědčí i to, že čtvrtina z celkových výdajů jde do kapitoly školství (přesněji 24%), a z celkových kapitálových výdajů směřuje do školství jedna třetina (přesněji 32%).

Avšak i přes tento masivní nárůst počet zájemců o předškolní vzdělávání v důsledku demografického vývoje stále převyšuje kapacitu obecních mateřských škol.

V letošním roce evidovaly mateřské školy zřizované Městskou částí Praha 6 celkem 1212 žadostí, bylo vydáno celkem 732 rozhodnutí o přijetí a 480 rozhodnutí o nepřijetí, z toho 438 směřovalo k dětem s trvalým bydlištěm na Praze 6 a z těch pak bylo 224 dětí z rodin, kde matka (resp. oba rodiče) pracují či do práce nastupují. 150 z nich bude mít sice příležitost být přijato při dodatečných zápisech (termín, až bude v závislosti na dokončení výstavby jednoznačně známý, bude patřičně zveřejněn, mj. prostřednictvím těchto stránek). Část se nepochybně rozhodne (třeba i jen dočasně) pro některou z mnoha soukromých školek. Informace o nich naleznou např. na www.jakdoskolky.cz. Je ale zřejmě, že v budování dalších kapacit mateřských škol se bude pokračovat.¨

Tisková zpráva MČ Praha 6