Realizované projekty - Praha 7

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: 13
Na stránce:
 • Bio Oko znovu otevřeno
  Legendární kino Bio Oko bylo znovu otevřeno v září 2009. Sen každého filmového diváka se se nyní plní právě tady. Filmjukebox, vynález, který divákovi umožňuje dopředu nominovat ten svůj film pomocí internetu a pak na něj i jít. Nápad se zrodil v hlavách lidí pracujících kolem kin Světozor a Aero, kteří nyní nově provozují i toto legendární kino.
 • Botanická zahrada hl. města Prahy otevřela stezku pro nevidomé
  Primátor hl. města Prahy Pavel Bém a radní pro zdravotnictví Milan Pešák dnes slavnostně otevřeli novou stezku s orientačními prvky pro nevidomé návštěvníky Botanické zahrady hlavního města Prahy. Nová stezka, nad kterou převzala záštitu hraběnka Mathilda Nostitzová, tak návštěvníkům nabízí třicet sloupků s braillovým písmem a informacemi pro vidící. Sloupky jsou v blízkosti rostlin nebo stromů, takže si nevidomý může exponát také osahat.
 • Dětské hřiště Tovární - Argentinská - Dělnická
  Nové dětské hřiště bylo v květnu 2010 otevřeno v prostoru mezi ulicemi Tovární, Dělnická a Argentinská. Hřiště je určeno dětem do šesti let a náklady na jeho výstavbu byly přes sedm milionů.
 • Hospicové občanské sdružení Cesta domů
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na zlepšení péče o umírající v hlavním městě, především těch, kteří si přejí zemřít doma. Projekt rozvíjí potenciál multidisciplinárního týmu jediného mobilního hospice v Praze. Navazuje jak na zkušenosti sedmiletého působení Cesty domů, tak na dobrou praxi hospiců v Evropě, kde paliativní péče prodělala dynamický rozvoj a posléze i své zakotvení v systému zdravotně sociální péče.Cílem projektu je přiblížit profesionální úroveň organizace k úrovni evropských paliativních zařízení .Pozitivní dopad pocítí klienti -umírající a jejich rodiny v Praze.
 • MŠ Kostelní - rekonstrukce sociálních zařízení
  Městská část Praha 7 vynaložila finanční prostředky na úpravu zázemí další mateřské školy ve svém obvodě. MŠ Tusarova tak má opravené sociální zařízení. V rámci stavebních úprav zde došlo ke kompletní výměně rozvodů a následné instalaci nového sanitárního zařízení (umyvadla, WC a sprchový kout). Dále zde byla umístěna nová osvětlovací tělesa a obnovena malba a keramické obložení. Nová dlažba byla položena také v šatnách. V rámci stavebních prací byly rovněž provedeny repase dveří a nátěry zárubní. Náklady na rekonstrukci zde dosáhly výše 1,2 mil. Kč.
 • Nové třídy v MŠ U Uranie
  V lednu 2009 byla slavnostně otevřena po rekonstrukci MŠ U Uranie. V rámci úprav, které zde probíhaly téměř půl roku, došlo mimo jiné k navýšení kapacity školky o dvě nové třídy. Kromě samotných tříd zde byly zřízeny také nové šatny a sociální zařízení. Nové zázemí pro děti i zaměstnance dostaly také jesle. Rozšířen byl rovněž provoz kuchyně a novou vzduchotechnikou. Mimo to byl v objektu zbudován venkovní osobní výtah a automatický výtah pro přepravu jídel. Náklady na rekonstrukci dosáhly výše 24 mil. Kč., z toho 4 mil. Kč pokryla dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, 20 mil. Kč uhradila MČ Praha 7 ze svého rozpočtu.
 • Rekonstrukce Gočárových domů
  Dvojice vzácných kubistických domů se konečně dočkala celkové obnovy a přemístění ze zátopové oblasti. Gočárovy domy budou přemístěny do severní části areálu, vznikne v nich jednak restaurace, jednak malé muzeum historie pražské zoo, galerie a přednáškový sál. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce roku a vyžádá si náklady 34 miliónu Kč.
 • Rekonstrukce MŠ Tusarova
  V březnu 2010 byla dokončena komplexní rekonstrukce mateřské a části základní školy Tusarova. V rámci rozsáhlých stavebních prací prošel objekt četnými úpravami budovy i interiéru. Celkové vynaložené náklady činily 23,5 mil. Kč. Rekonstrukce objektu MŠ Tusarova byla nezbytná zejména s ohledem na nutnost sjednocení úprav fasády, obnovu poničených oken a dveří, výměnu nevyhovujícího osvětlení či realizaci nové izolace budovy. Dále zde proběhla obnova podlahových krytin, rekonstrukce sociálních zařízení. Úprav a nového zařízení se dočkaly také třídy, herny a šatny, nové oplocení.
 • Rekonstrukce tělocvičen ZŠ Strossmayerovo náměstí
  V lednu 2010 se v ZŠ Strossmayerovo náměstí uskutečnilo slavnostní zakončení rekonstrukce školních tělocvičen. Náklady na stavební úpravy vyšly na 1, 8 mil. Kč, z čehož 1 mil. Kč pokryla dotace hl. m. Prahy. V malé tělocvičně byly odstraněny staré parkety, došlo k úpravě a zpevnění podkladů sportovišť a pokládce nového palubového povrchu. Ve velké tělocvičně se uskutečnila montáž obkladů stěn, došlo zde rovněž k opravě poškozených částí podlažních vlysů a prahů, včetně broušení, lakování a lajnování hřišť.
 • Revitalizace mlýnského náhonu
  Na území zoologické zahrady se dodnes dochovala část odtokové strouhy (mlýnského náhonu) Trojského mlýna. V rámci revitalizace došlo na tomto území k plošným probírkám porostů, úpravám dna a břehů vodoteče, terénním modelacím, vybudování laguny, suché zídky, základu pro hnízdo ledňáčka, sadovnickým úpravám (výsadbám dřevin, bahenních, vodních rostlin a založení travobylinného porostu), instalaci parkosů a výrobě a instalaci informačního systému. Návštěvníci pražské zoo naleznou na upravených březích nejen místa k odpočinku, ale především ukázku přirozeně fungujícího systému slepých ramen Vltavy.
 • Tramvaje až k obratišti Špejchar
  1. července 2009 byl obnoven provoz na tramvajové trati na ulici Milady Horákové přes Letenskou pláň z původní konečné zastávky u ministerstva vnitra až na smyčku Špejchar . Byla tak zlepšena dostupnost z metra ze směru od Letné a zároveň se tramvaje přiblížily ke konečné autobusové linky č. 131. Trať byla prodloužena od křížového přejezdu Sparta po smyčku Špejchar, kde došlo ke změně výjezdové části související s odlišnou polohou trati v přímém směru. Osa tratě je nově odsunuta o cca 2 metry jižním směrem a byla též položena celá křižovatková konstrukce na vjezdu do obratiště.
 • Využití obnovitelných zdrojů v budově ZŠ T.G.M
  Základním smyslem projektu je zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie a snížení energetické náročnosti provozu základní školy. V rámci projektu je instalováno 16 moderních tepelných čerpadel vzduch - voda, která jsou napojena přes výměník tepla na stávající vytápění objektu. Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím instalace 16 tepelných čerpadel. Cílem je zlepšení životního prostředí na území hl. m. Prahy, neboť využití alternativního a ekologického zdroje vytápění sníží požadavky na výrobu tepla stávajícími neekologickými způsoby.
 • Výstavba domu pro seniory
  V Tusarově ulici v Praze 7 vyroste nový Dům pro seniory. Jeho základní kámen byl položen 20. září 2010 za účasti předsedy vlády RNDr. Petra Nečase radních zastupitelů MČ Praha 7. Dům by měl být pro seniory otevřen v polovině roku 2012. Kromě bytů by v domě měla být i lékařská ordinace, veřejná jídelna a místnosti pro cvičení a rehabilitace.
Celkový počet: 13
Na stránce: