Realizované projekty - Praha 8

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: nejméně 31
Na stránce:
 • RTT Střelničná-Klapkova včetně smyčky Březiněveská
  Součástí této stavby je rekonstrukce kolejového uzlu tramvajové trati na křižovatce ulic Střelničná a Klapkova vč. smyčky Březiněveská, rovněž na území Prahy 8. Navazuje na provozně i dopravně na rekonstrukci RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická. Cílem rekonstrukce je celkové zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti a komfortu veřejné dopravy prostřednictvím rekonstrukce tramvajové křižovatky a tramvajové smyčky.
 • Rekonstrukce ZŠ Dolákova a ZŠ Glowackého
  Na konci roku 2009 radnice Prahy 8 úspěšně ukončila realizaci zateplení škol na ZŠ Dolákova a ZŠ Glowackého. Zateplení těchto škol proběhlo na základě dotace z Operačního programu Životního prostředí, které tak umožnilo městské části Prahy 8 získat finanční prostředky ve výši 21 642 558, 30 milionů korun u ZŠ Glowackého a 17 279 509, 18 milionů korun u ZŠ Dolákova. V rámci tohoto zateplení mají základní školy v současné době provedené zateplení střech, obvodového pláště a výměnu oken.
 • Rekonstrukce divadla Karla Hackera
  Od léta 2010 probíhá v divadle Karla Hackera rekonstrukce. MČ Praha 8 vyčlenila na stavební práce zhruba 6,5 milionu korun. Rekonstrukce počítá s výměnou stropní konstrukce, střešních krovů, střechy včetně krytiny. Díky celkové rekonstrukci a zásadnímu stavebnímu zásahu budou vzájemně propojeny suterén a patro, dále vybudovány veřejné toalety. Do budoucna se plánuje otevření kavárny. Dokončení stavebních prací je plánováno druhou polovinu října tak, aby se mohlo od 1.11.2010 zase hrát.
 • Rekonstrukce zahrady MŠ Lešenská
  V areálu mateřské školy Lešenská byla pro úplně nejmenší děti nainstalována sestava k prolézání, na které budou rozvíjet svoje pohybové schopnosti a užijí si plno radosti. Sestava nejen odpovídá nejpřísnějším bezpečnostním normám, ale svoji barevností dělá na zahradě živou a povzbudivou atmosféru. Nově i vahadlová houpačka pro 4 děti. Oba prvky školka pořídila z prostředků Městské části Praha 8
 • Rekonstruovaná hřiště Krásenská a U Pentlovky
  Na místě původních hřišť, vyrostla zcela nová. Proběhla zde celková rekonstrukce. Musel se vybourat betonový povrch, sloupky, zídky a základy po herních prvcích. Nyní mají děti na hřištích nové herní prvky včetně bezpečnostních dopadových ploch pod nimi. Hřiště v Krosenské ulici má novou prolézačku se skluzavkou, houpačky pro malé i nejmenší, pískoviště a velkou lanovou prolézačku. V ulici U Pentlovky mají děti prolézačku která je zároveň i korábem, domeček i s lezeckou stěnou a jiné. Kolem obou hřišť byly opraveny přístupové cesty, instalovány lavičky a koše. Hřiště jsou nově oplocena.
 • Revitalizace Kaizlových sadů a parku před Invalidovnou
  Cílem projektu je regenerovat a revitalizovat veřejná prostranství - Kaizlovy sady a Park před Invalidovnou, která byla povodní v roce 2002 značně znehodnocena. Projekt zahrnuje obnovu parkové zeleně, pěších cest, dětského hřiště, jezírka a městského mobiliáře včetně osvětlení.
 • Rybník Pokorňák a okolí
  Rozšíření a rekontrukce rybníku Pokorňák a přilehlých ploch určených pro rekreační účely. Rybník byl v rámci revitalizace odbahněn, vytvořena nová hráz a břehy jsou zpevněny vegetací. Městská část spolu revitalizaci doplnila úpravou okolí tak, že vybudovala hřiště na plážový volejbal, stánek s občerstvením, stůl na pingpong a sprchy s převlékárnou.
 • SAFMAT
  V rámci projektu vzniklo Středisko analýzy funkčních materiálů při Fyzikální ústavu AV. Cílem tohoto projektu je především rozvoj kapacit přístrojového vybavení ve FZÚ pro výzkum materiálů v oblastech nanotechnologií. Byly pořízeny dva moderní a nákladné přístroje pro charakterizaci nanostrukturních funkčních materiálů - Přístroj typu NanoESCA a FT - EPR spektrometr. Hlavním úkolem je zvýšit konkurenceschopnost podniků v hlavním městě ale i v celé České republice.
 • Stavba ulice Pobřežní
  Nová komunikace podporuje rozvoj stoletou povodní poškozeného okolí, a také umožnila zklidnění ulice Sokolovská. Stavební úpravou se dotkly i ostrůvků tramvajové stanice Invalidovna. Místa pro přecházení vedoucí přes kolejiště jsou barevně odlišena. Celková délka nové čtyřpruhové komunikace je 677 metrů, nechybí ani cyklostezka.
 • Výzkumně-diagnostická laboratoř HIV/AIDS a infekční imunologie
  V rámci modernizace Laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie při Klinice infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce dojde k zefektivnění výzkumné činnosti a zkvalitnění věděcké činnosti, širšímu zapojení do mezinárodní vědecké spolupráce, ale i lepší diagnostice. Toto pracoviště je současně klinicko-pedagogickým pracovištěm a zajišťuje jako jediné zdravotnické zařízení na území hl. m. Prahy kromě rutinní péče o pacienty, výuky studentů a klinického výzkumu i realizaci výzkumných projektů ve spolupráci s dalšími pracovišti Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR i zahraničními partnery. Modernizace bude zahrnovat vybavení laboratoře novou technikou - průtokovým cytometrem pro vícebarevnou analýzu a vědecké použití, biohazard boxem s laminárním prouděním a centrifugou s chlazením. Snahou je především dosáhnout zlepšení technického vybavení výzkumně-diagnostické laboratoře, která se věnuje výzkumu infekčních nemocí a kde jsou také rutinně zpracovávány vzorky pacientů s infekčními chorobami včetně HIV/AIDS.
 • Zrekonstruované hřiště Kubíkova a Lodžská
  Nově zrekonstruovaná sportoviště byla zprovozněna v ulicích Kubíkova a Lodžská a jistě je zajisté nejen děti, ale zahrát si přijdou jistě i dospělí. Na obě sportoviště byla instalována herní aréna a mají nový pryžový povrch. Prostor pro malý fotbal, nohejbal, košíkovou, tenis či florbal.
Celkový počet: nejméně 31
Na stránce: