Realizované projekty - Praha 9

 • Životní prostředí
 • Doprava
 • Vzdělání a děti
 • Zdraví a péče
 • Volný čas a sport
 • Bezpečnost
 • Kultura
 • Úřad
Takto označené projekty byly spolufinancovány z fondů Evropské unie.
Celkový počet: 12
Na stránce:
 • Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT
  Učebny se špičkovým vybavením, které odpovídá nejmodernějším výukovým trendům. Připravují se e-learningové kurzy jak pro studenty školy, tak i pro frekventanty kurzů, jako kurzy pro začátečníky práce s PC, kurzy práce s internetem a mailem, zpracování fotografií a videa, ale i složitější vzdělávání z oblastí síťových technologií, IP telefonie a mikroprocesorové techniky.
 • Cyklostezka podél Rokytky v Libni
  Cyklistická stezka má celkovou délku 3,15 km a navazuje na již existující a plánované cyklostezky. Stezka vznikla v rámci projektu revitalizace území Vysočan a je součástí rekreační zóny této silně urbanizované a rychle se rozvíjející části města, včetně odstranění staré ekologické zátěže. Její výstavbou došlo k prodloužení cyklostezky, která vede z Libně z ulice U Balabenky, a dále na ní navazuje další plánovaná cyklostezka vedoucí podél Rokytky. Hlavní předností této cyklostezky představuje vysoká bezpečnost cyklistů, která je zajištěna oddělením od automobilové dopravy, takže nebude docházet k jejímu křížení s výpadovými komunikacemi.
 • Dětské hřiště v areálu Centra volného času
  Centrum volného času Praha 9 vybudovalo dětské hřiště pro věkovou skupinu 2 až 8 let. Dětské hřiště a celý volnočasový areál umožňuje dětem ze sídliště Prosek volnočasové vyžití. Spolu s výstavbou hřiště došlo k opravě běžecké dráhy, instalaci osvětlení a bezpečnostní kamery.
 • Hřiště, tělocvična a rekonstrukce v ZŠ
  Revitalizované sportovní hřiště, nová tělocvična pro kontaktní sporty a nové prostory pro kulturní a mateřské centrum Knoflík vznikly u ZŠ Na Balabence. Sportovním účelům bude sloužit rekonstruovaný prostor bývalé kotelny, kontaktní sporty zde bude provozovat úspěšný klub KTSO Praha JV, který místním dětem nabídne tréninky zdarma.
 • Internetové centrum Prosek
  Internetové vzdělávací centrum v prostorách základní školy na sídlišti Prosek nabízí kurzy práce s počítačem, hlavně pro žáky a seniory. V odpoledních hodinách je centrum volně přístupné pro veřejnost. Součástí projektu byla rekonstrukce počítačové učebny v základní škole s 27 pracovními stanicemi. Centrum nabízí 5 počítačů se softwarem pro tělesně postižené.
 • Nová služebna Městské policie v Praze - Čakovicích
  V Praze – Čakovicích byla v polovině května 2010 slavnostně otevřena nová služebna městské policie. Městská policie má v této městské části poměrně dlouhou historii, začínalo se zde s jedním strážníkem, nyní zde slouží čtyři. Služebna městské policie je umístěna v přízemí domu v majetku městské části – naproti budově úřadu v Cukrovarské ulici.
 • Nové dopravní hřiště
  Nové dopravní hřiště u ZŠ Litvínovská 500 na Proseku patří mezi nejmodernější v republice. Děti si zde mohou v pozici řidičů i chodců trénovat zvládnutí tří základních dopravních situací – křižovatky řízené semafory, neřízené křižovatky a kruhového objezdu. Přijet mohou na vlastních kolech a tříkolkách, ale mohou si je také půjčit přímo na hřišti. Nechybí učebna, kde lze získávat teoretické zkušenosti o pravidlech silničního provozu.
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na vytvoření komplexního systému dalšího profesního vzdělávání v Oblastním spolku Českého červeného kříže Praha 9 (dále jen OS ČČK P9). Cílovou skupinou projektu je všech 48 zaměstnanců OS ČČK P9. Většina z nich (35) jsou zdravotní sestry a pracovníci v přímé péči, zbytek tvoří administrativní pracovníci, řidiči a ostatní. Dosud jejich školení probíhalo individuálně a OS ČČK P9 pořádal vlastní vzdělávací akce s příslušnými externími odborníky pouze nárazově.
 • Parter Starý Prosek
  Snahou je revitalizovat území mezi Proseckou návsí a ulicí U Proseckého kostela, tzv. parter Starého Proseka. Snahou je najít vhodné využití pro toto území, v jehož centru se nachází historické památky, a které je dnes nevhodně využíváno sociálně vyloučenými osobami. Po úpravách území, které spočívají především v revitalizaci zeleně, zlepšení kvality osvětlení a vybavení mobiliářem, bude možné území využívat jako relaxační a odpočinkové území. Plocha se má stát součástí naplánovaného "zeleného okruhu" MČ Praha 9.
 • Rekonstrukce parku Václavka na Střížkově
  Rekonstrukce parku, která stála Městskou část Praha 9 pět a půl milionu korun, začala v září roku 2009. V parku přibylo po rekonstrukci více laviček, dětské hřiště s moderními herními prvky, byly vydlážděny vyšlapané cesty a centrální prostor parku byl vydlážděn žulou. Park se rekonstrukcí stal víceúčelovým prostorem, který na Střížkově doposud chyběl.
 • Revitalizace parku Přátelství
  Nové sítě cest s novými povrchy, mobiliářem, výsadba keřů, obnova soustavy vodních kaskád s vodotrysky, jezírky a potůčky. Návštěvníci parku si užívají nové lavičky a odpadkové koše, opraveno bylo i dětské hřiště. Na místě zchátralého rozária vyrostl odpočinkový prostor se záhony růží, tvarovaným živým plotem.
 • České centrum znakového jazyka
  V rámci projektu Operační program Praha - Adaptabilita byly vynaloženy finanční prostředky na zvýšení profesní mobility a adaptability neslyšících lektorů ČZJ pomocí odborného vzdělávacího programu: 1. teoreticky i prakticky proškolí neslyšící lektory ČZJ, 2. připraví neslyšící lektory ČZJ na to, aby předávali své vědomosti dál a podporovali další neslyšící, kteří se chtějí stát lektory ČZJ, 3. vytvoří kvalitní metodické a výukové materiály.
Celkový počet: 12
Na stránce: