Štvanice je dlouhodobě opomíjené území. Z tohoto důvodu město vyhlásilo v roce 2013 architektonickou soutěž o novou podobu ostrova – vítězným návrhem se tehdy stal projekt studia RKAW, které nyní vytváří Manuál vize Ostrova.

„Manuál by měl být hotov do konce roku 2021. V tuto chvíli sbíráme a analyzujeme data o tom, jakým způsobem a pro jaké aktivity lidé ostrov využívají. Do této fáze se může zapojit široká veřejnost a ovlivnit tak budoucí podobu ostrova, který je vzhledem ke své poloze v centru Prahy jedinečný,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček.

IPR do celého procesu zapojuje veřejnost, která má možnost účastnit se diskusních kulatých stolů, navštívit výstavu, komentované vycházky, participační stany, nebo sdělit svůj názor pomocí ankety. Tu lze vyplnit do 12. září online, či v tištěné formě přímo na akcích se stanem. 

„Zapojení Pražanů do našich plánů už je v podstatě standardem. Štvanice zůstane i nadále sloužit rekreaci a sportu, nyní nás zajímá, jak toto území vnímají Pražané. Proto jsme připravili bohatý program, během něhož je možné různými formami vyjádřit svůj názor,“ dodává ředitel IPR Ondřej Boháč.

Při účasti na některé z participačních akcí či při návštěvě Štvanice mohou zájemci zhlédnout také venkovní výstavu, která se nachází na šesti různých místech ostrova do 12. září. Každé zastavení se věnuje určitému tématu spojenému s ostrovem Štvanice.

Aktuální informace o participačních aktivitách a online dotazník lze najít na webových stránkách www.iprpraha.cz/stvanice.