„Projekt Smíchov City vzniká na území Prahy 5. Pátá městská část se proto z pozice ‘hostitele’ ujala role koordinátora diskuse mezi investorem, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a veřejností,” říká starosta Prahy 5 Pavel Richter. “Oceňuji ochotu investora na spoluúčasti veřejnosti při tvorbě projektu – obdobná diskuse, navíc v takovémto rozsahu, je v našich končinách naprostý unikát.”

Záštitu nad participačními aktivitami v rámci přípravy projektu Smíchov City převzala náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Petra Kolínská. „V projektu Smíchov City usilujeme o nový druh spolupráce a komunikace mezi soukromým investorem, samosprávou, občany, místními podnikateli či urbanisty při plánování budoucí podoby takto rozsáhlého území. Pro území Smíchov City je na rozdíl od jiných brownfieldů hotová, dle mého názoru přijatelná, urbanistická studie, která stanoví hustotu zástavby respektující okolí a pro tuto část města charakteristickou blokovou strukturu. Na místě opuštěných drážních pozemků tak může vzniknout plnohodnotná čtvrť, na jejíž podobě se již dnes mohou podílet občané nejen z Prahy 5,” uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Zapojení veřejnosti

Aktuální výstava spolu s dalšími aktivitami v průběhu května a června nabídne veřejnosti další příležitosti vyjádřit, jakou občanskou vybavenost a podobu veřejných prostranství by v budoucí čtvrti přivítala. Své podněty a nápady budou moci občané sdělit přímo na výstavních panelech v Malé galerii MČ Praha 5, na komentovaných prohlídkách výstavy, při plánovacích setkáních a procházkách územím i přes online dotazník na webu smichovcity.praha5.cz. Probíhají také hloubkové rozhovory s místními obyvateli a setkání  s vytipovanými aktéry v území, jakými jsou místní spolky, občanské iniciativy, podnikatelé apod. Od konce dubna do konce května se uskuteční také podrobné sociologické šetření formou reprezentativního průzkumu na Praze 5.

Další informace k projektu a zapojení veřejnosti uvádíme v příloze.