Vizualizace

Vizualizace

Zavedení nové tramvajové linky na sídliště Dědina má kromě časových úspor přinést i ekologické zlepšení - přispěje ke snížení míry automobilové dopravy v celé oblasti a předpokládá se, že po jejím zprovoznění dojde k poklesu počtu projíždějících autobusů přibližně o 50 %.

K lepšímu řešení parkování městská část Praha 6 ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy připravuje urbanisticko-dopravní studii. Ta by měla navrhnout komplexní řešení dopravy ve vztahu k očekávanému rozvoji města v této oblasti včetně urbanisticko-architektonických řešení a umístění parkovacích domů a parkovišť P+R.

Hlavní město připravuje projekt již pět let. Se zahájením výstavby se počítá nejdříve v roce 2018, dokončení je plánováno na rok 2020.

Příčný řez

Příčný řez

Více na www.praha6.cz