Soutěž byla vyhlášena jako dvoufázová. Obsahem první fáze je ideové, architektonické, urbanistické a prostorově funkční řešení předmětu soutěže. Obsahem druhé fáze bude dopracování soutěžních návrhů, které postoupí rozhodnutím poroty. Do druhé fáze soutěže postoupí minimálně tři a maximálně pět účastníků soutěže, jejichž návrhy budou porotou vyhodnoceny v první fázi soutěže o návrh jako nejvhodnější.