Po představení členů poroty následovaly informace o jejich kompetencích. Dále byly projednány postupy poroty a zadavatele a stanoven harmonogram soutěže a termíny zasedání poroty. Členové poroty se také seznámili se soutěžními podmínkami.