Zadavatelem veřejných zakázek na veškeré související práce s revitalizací komplexu budov Šolínova je v souladu se zákonem 134/2016 Sb., §4, odst. 1, Domov pro seniory Elišky Purkyňové.

Vzhledem k rozsahu a složitosti celé technické a provozní problematiky je Soutěž o návrh (SoN) v tomto případě nejvhodnějším a transparentním typem řízení, ve kterém může zadavatel získat kreativní řešení prostoru budov ve vztahu k jejímu budoucímu užívání a i ve vztahu k okolí.

Porota soutěže o návrh je dle ustanovení § 148 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jmenována zadavatelem soutěže, tedy v tomto případě Domovem pro seniory Elišky Purkyňové.

Složení poroty

Seznam členů poroty a náhradníků, v souladu s patřičnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.

 • JUDr. PhDr. Jiří Plos – předseda poroty                                         
 • MgA. Ing. arch. Pavel Nasadil                                                                    
 • Ing. Tomáš Novotný                                                                                    
 • Ing. arch. Tomáš Lukeš                                                                                          
 • Ing. arch. Marek Tichý                                                                         
 • Ing. Pavel Štěpán                                                                            
 • Eva Kalhousová, zadavatel, místopředseda poroty, ředitelka DSEP                                
 • Mgr. Milena Johnová, radní hl. m. Prahy
 • Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, členka pracovní komise MHMP                        
 • Ing. arch. Pavel Hnilička, proškolený porotce SoN             
 • MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.                                              

Náhradníci:

 • M.A. Martin Kloda                                                                                                                                  
 • Mgr. Alena Pakostová – DSEP                                                                                          
 • Mgr. Martin Červinka - asistent Ing. arch. Hlaváčka                                                           
 • Prof. MUDr. Martin Bojar - Společnost pro trvale udržitelný život       

Přizvaní odborníci:

 • I​ng. Mgr. Matěj Lejsal
 • Mgr. Jan Lorman
 • Ing. Mariana Čapková
 • Jana Kabelová
 • Doc. Ing. arch. Pavla Melková

Přezkušovatel návrhů

Ing. arch. Tomáš Veselý, ředitel Sekce rozhodování o území MHMP