Trojdomí Šolínova

Hlavním impulsem pro obnovení projektu Rekonstrukce trojdomí Šolínova je zejména dlouhodobý demografický vývoj a rostoucí poptávka po službách pro seniory, jak to ukazují závěry strategických analýz a dokumentů.

V roce 2019 bylo proto mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Prahy 6 uzavřeno Memorandum, jehož smyslem je snaha využít trojdomí Šolínova a souvisejících nemovitostí, za účelem znovuobnovení služeb pro seniory.

 

Komunitní centrum služeb

Cílem je vytvořit zázemí pro pobytové, ambulantní a terénní sociální služby, sociálně-zdravotní  a další návazné služby zejména pro seniory, které doplní chybějící kapacity služeb pro tuto cílovou skupinu v hl. m. Praze. Důležitým znakem připravovaných služeb bude otevřené prostředí pro setkávání generací a pro udržení si přirozených rolí seniorů ve společnosti.

Hlavní město chce vytvořit komunitní centrum služeb, které budou posilovat mezigenerační soudržnost a sociální začlenění seniorů na bázi tří základních principů rozvoje služeb:

  • Stárnout tam, kde jsem doma.
  • Nejúčinnější podpora je stupňovitá, sdílená a koordinovaná.
  • Ti, kteří odcházejí za péčí, zůstávají součástí společenství a mají co nabídnout.

 

Revitalizace souboru staveb

Trojdomí Šolínova může svým stavebně-technickým řešením velice dobře pomoci skloubit požadavky nároků na dostupnost služeb, dlouhodobou péči (souběh zdravotně-sociálních služeb), nároky na koordinaci služeb, orientaci v systémech pomoci, technologiích i možnosti technického řešení řady situací.

Záměrem je dosáhnout revitalizace souboru staveb, tj. obnovy, rekonstrukce, modernizace a dostavby areálu včetně využití připojené vnitroblokové zahrady, a to pro účely poskytování komplexních pečovatelských služeb seniorské obci, splňujících v nejvyšší dosažitelné míře současné odborné poznatky péče o seniory a využívající zároveň pro dosažení tohoto účelu též dostupných inovativních postupů a nástrojů šetrných k životnímu prostředí.

 

Součástí záměru je rovněž vhodné propojení areálu s revitalizovaným prostorem Vítězného náměstí.

Máte dotaz?

Z historie

Budovy Šolínova byly po dvouleté výstavbě (1922–1924) slavnostně otevřeny 28. září 1924, jako „Útulný domov osamělým ženám“. Dle historických pramenů se jednalo o první objekt svého druhu v Evropě, který byl z iniciativy poslankyně Elišky Purkyňové a spisovatelky Elišky Krásnohorské od prvopočátku koncipován jako objekt pro sociální bydlení.

 

Z původního „Útulného domova pro osamělé ženy“ se v průběhu let název i způsob využití několikrát měnil, ale svému původnímu účelu, tj. poskytování sociálních služeb potřebným sloužil až do roku 2013, jako Domov pro seniory Elišky Purkyňové, zřízený Hlavním městem. Následně byl Domov pro seniory přestěhován do objektu Eliška v Břevnově a objekt v Šolínově je v současné době prázdný.

 

Objekt je situován přímo u výstupu z metra stanice Dejvická na trase A a skládá se ze tří samostatných domů, které tvoří vlastní ulici Šolínova a uzavírají tak na blok obytných domů ohraničených ulicemi Evropská, Studentská a Zikova.