Odborná moderovaná diskuse nad přínosy i negativy znovuzavedení tramvajové dopravy na Václavské náměstí, její podobě a rozsahu, navazovala na workshop pořádaný na stejné téma v dubnu roku 2018.