Nová železniční zastávka vznikne výrazně blíže centru Běchovic. Z té staré se totiž muselo do Běchovic autobusem nebo velmi nepohodlně a zdlouhavě pěšky.

Celková investice je odhadována 35 milionů korun.

V rámci koridoru

„Zastávka vzniká jako součást výstavby železničního koridoru Prahy – Česká Třebová, kterou připravuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). V rámci rekonstrukce trati tak vzniknou nejen nástupiště, ale i podchody. Zároveň zůstane zachována původní zastávka,“ uvedl náměstek primátora Jiří Nouza.

Další se chystají

Další novou zastávkou, která má začít sloužit už letos v srpnu, je dlouho diskutovaná a očekávaná Podbaba, která navazuje na prodloužení tramvajové trati. Dalšími zastávkami, které zpříjemní cestování, jsou pak Rajská zahrada, Kačerov a Krč. Rajská zahrada podobně jako Běchovice-střed navazuje na budování koridoru. Ještě před vlastní zastávkou vznikne lávka přes trať a Chlumeckou ulici. Termín zahájení stavby samotné zastávky ale záleží na SŽDC. Termín vybudování zastávky na Kačerově by mohl být znám do poloviny roku, a pokud jde o Krč, jde zatím jen o výhled do budoucna.