Podpisem memoranda jednotliví zástupci institucí a dalších společností deklarují svůj zájem na revitalizaci budovy Nákladového nádraží Praha - Žižkov, která je kulturní památkou. Zároveň mají zájem o vznik a rozvoj nového celoměstsky významného veřejného prostoru ve vnitrobloku budovy a na výstavbě městské, převážně rezidenční, zástavby v okolí budovy.

„Jsem rád, že Praha dělá vše pro to, aby došlo k znovuoživení budovy Nákladového nádraží Žižkov a okolního prostoru. Nádraží je kulturní památkou a jako takové by mělo sloužit lidem. O to víc, že se do budoucna stane centrem nově vznikající čtvrti,“ řekl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Po komplexní revitalizaci budovy nákladového nádraží by měl objekt sloužit jako jedinečný multifunkční veřejný prostor, který přispěje nejen ke zvýšení kvality života obyvatel okolní zástavby, ale také obyvatel celé Prahy. V okolí se plánuje rezidenční zástavba a vznik nových rozsáhlých parků, jejichž propojení se stávající zelení zajistí nové pěší trasy.

„Doufám, že se nám podaří dotáhnout tuto náročnou majetkoprávní operaci do zdárného konce. V rámci přeměny lokality tak bude moci v budoucnu sloužit tento objekt nejen jako nové centrum, ale věřím, že se stane kultovním místem i v rámci celopražského vnímání,“ dodal radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

K přeměně prostor budovy bývalého nádraží na nové moderní centrum Prahy 3 se připravuje také vybudování nového školského zařízení. Čelní budovu je plánováno využít pro Národní filmový archiv, který do nového sídla přesune i odborná pracoviště, knihovnu a Kino Ponrepo. Dopravní spojení tohoto nového kulturně-vzdělávacího a společenského centra Žižkova v budoucnu obslouží nová tramvajová trať.

„Chci poděkovat všem signatářům za konstruktivní spolupráci při tvorbě memoranda, zároveň podepsáním tohoto dokumentu naše práce nekončí a v rámci komise pro nákladové nádraží uděláme maximum pro to, aby výsledná podoba objektu byla přínosná jak pro obyvatele Prahy, tak i pro odbornou veřejnost,“ doplnil předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro využití nákladového nádraží Žižkov Vilém Anzenbacher.

Společně s ministrem kultury, primátorem hlavního města Prahy a starostou Prahy 3 podepsali memorandum generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant, za Sekyra Group, a.s., předseda představenstva Luděk Sekyra a místopředseda představenstva Leoš Anderle. Dále se za České dráhy, a.s., podpisu zúčastnil předseda představenstva Václav Nebeský a člen představenstva Petr Pavelec a za Žižkov Station Development, a.s., předseda představenstva Leoš Anderle a místopředseda představenstva Petr Král.

Příloha: