Archiv novinek (Portál hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 154
Na stránce:
První | Předchozí | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Další
 • 15. 6. 2012 Prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci 9. výzvy OPPK
 • 1. 6. 2012 Seminář pro příjemce k novele Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
  Řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k novele Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Seminář je jednodenní.
 • 18. 5. 2012 Vyhlášení 9. výzvy OPPK
  Dne 4. 5. 2012 Hlavní město Praha vyhlásilo 9. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).
 • 18. 5. 2012 Schválení projektů 8. výzvy oblasti podpory 1.2 OPPK
  Dne 26.dubna 2012 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 6 projektů v rámci 8. výzvy oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.
 • 18. 5. 2012 Základní požadavky na postup při realizaci výběrových řízení v OPPK
  V souvislosti s novelou Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále „zákon o veřejných zakázkách“), Zákonem č. 55/2012 Sb., kterým se mění Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který vstoupil v účinnost dne 1. dubna 2012 přistoupil řídicí orgán OPPK k aktualizaci přílohy L Projektové příručky OPPK (během dubna 2012).
 • 18. 5. 2012 Novela zákona o veřejných zakázkách
  Dne 1. 4. 2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Všichni žadatelé/příjemci OPPK, kteří zadávají veřejnou zakázku hrazenou z více jak 50 % z veřejných zdrojů, se jím musí řídit a zároveň se musí řídit přílohou L Projektové příručky "Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele". Současně upozorňujeme na zákaz využití institutu smluvních podmínek/pokut jako dílčího hodnotícího kritéria a na zákaz použití náhodného výběru provedeného losem za účelem omezení počtu zájemců v užším řízení.
 • 18. 5. 2012 Semináře k 5. výzvě k předkládání žádostí
  V souvislosti s 5. výzvou k předkládání projektových žádostí OPPA, jejíž vyhlášení je plánováno na květen/červen 2012, připravil odbor Evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy semináře, jejichž cílem je pomoci žadatelům s přípravou projektů.
 • 18. 5. 2012 Nový název odboru fondů EU
  Od 1. 5. 2012 dochází k přejmenování odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy na odbor Evropských fondů. Prosíme o užívání nového názvu zejména v poštovní komunikaci.
 • 18. 5. 2012 Platby z Evropské unie na OPPA nejsou pozastaveny
  Podle některých zpráv v médiích zastavila Evropská unie platby na všechny české operační programy. Upozorňujeme veřejnost, příjemce i žadatele o podporu z našeho programu, že platby na OPPA pozastaveny nebyly a program běží bez problémů.
 • 18. 5. 2012 Harmonogram výzev OPPA
  Hlavní město Praha zpracovalo harmonogram vyhlašování výzev během celé doby platnosti programu OPPA. Harmonogram je průběžně aktualizován.
Celkový počet: nejméně 154
Na stránce:
První | Předchozí | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Další