Archiv novinek (Portál hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 150
Na stránce:
První | Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další
 • 9. 9. 2014 Pracovní výkazy
  Mezi častá pochybení zjištěná během kontrol monitorovacích zpráv patří různé nedostatky v pracovních výkazech.
 • 9. 9. 2014 Seminář pro příjemce a žadatele OPPK (veřejná podpora)
  Řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pořádá dne 15. 9. 2014 seminář pro příjemce a žadatele.
 • 1. 9. 2014 Aktuální počet podaných projektových žádostí v rámci 14. výzvy OPPK, oblast podpory 3.1
  Přehled aktuálně podaných projektových žádostí v rámci 14. výzvy OPPK, oblast podpory 3.1.
 • 29. 8. 2014 Nová verze projektové příručky (v platnosti od 1. září 2014) + aktualizace přehledu cen obvyklých
  Dne 1. září 2014 vstupuje v platnost nová verze Projektové příručky. Označení nové platné verze je 1.14. Změny oproti předchozí verzi jsou shrnuty v závěrečné kapitole Projektové příručky, nazvané Evidence revizí a také v revizní verzi Projektové příručky viz níže.
 • 21. 8. 2014 Příprava 7. výzvy pro prioritní osu 2 OPPA
  Hlavní město Praha připravuje mimořádnou 7. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a předkládání projektových žádostí. Výzva bude otevřena pouze pro prioritní osu 2 OPPA Podpora vstupu na trh práce. Důvodem vyhlášení 7. výzvy jsou dosud nedočerpané prostředky a navýšení disponibilní alokace díky pohybu směnného kurzu.
 • 21. 8. 2014 Harmonogram výzev OPPA
  Hlavní město Praha zpracovalo harmonogram vyhlašování výzev v rámci OPPA. Za celou dobu platnosti programu Praha plánuje vyhlásit celkem 6 výzev.
 • 30. 7. 2014 Nová verze projektové příručky (v platnosti od 28. července 2014)
  Dne 28. července 2014 vstoupila v platnost nová verze Projektové příručky. Označení nové platné verze je 1.13. Změny oproti předchozí verzi jsou shrnuty v závěrečné kapitole Projektové příručky, nazvané Evidence revizí.
 • 30. 7. 2014 Vyhlášení 14.výzvy oppk
  Dne 30. 7. 2014 Hlavní město Praha vyhlásilo 14. výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.
 • 27. 6. 2014 Posuzování hospodárnosti výdajů
  Kontrolní orgány oprávněné kontrolovat projekty realizované v rámci OPPA (např. hl. m. Praha, Evropská komise) se při kontrolách často setkávají s tím, že příjemci chybně posuzují hospodárnost výdajů v projektu.
 • 27. 6. 2014 Posuzování mimořádných odměn v projektech
  Na přímý požadavek Auditního orgánu bylo do Projektové příručky OPPA, verze 1.12 platné od 15. 3. 2014, explicitně uvedeno, že mimořádné odměny jsou při posuzování mzdy v čase a místně rozděleny na hrubé mzdy za všechny měsíce, ke kterým se mimořádné odměny vztahují, popř. na měsíce od posledního termínu výplaty mimořádných odměn (poznámka č. 18, strana č. 74).
Celkový počet: nejméně 150
Na stránce:
První | Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další