Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 150
Na stránce:
První | Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další
 • 1. 9. 2014 Aktuální počet podaných projektových žádostí v rámci 14. výzvy OPPK, oblast podpory 3.1
  Přehled aktuálně podaných projektových žádostí v rámci 14. výzvy OPPK, oblast podpory 3.1.
 • 29. 8. 2014 Nová verze projektové příručky (v platnosti od 1. září 2014) + aktualizace přehledu cen obvyklých
  Dne 1. září 2014 vstupuje v platnost nová verze Projektové příručky. Označení nové platné verze je 1.14. Změny oproti předchozí verzi jsou shrnuty v závěrečné kapitole Projektové příručky, nazvané Evidence revizí a také v revizní verzi Projektové příručky viz níže.
 • 21. 8. 2014 Příprava 7. výzvy pro prioritní osu 2 OPPA
  Hlavní město Praha připravuje mimořádnou 7. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a předkládání projektových žádostí. Výzva bude otevřena pouze pro prioritní osu 2 OPPA Podpora vstupu na trh práce. Důvodem vyhlášení 7. výzvy jsou dosud nedočerpané prostředky a navýšení disponibilní alokace díky pohybu směnného kurzu.
 • 21. 8. 2014 Harmonogram výzev OPPA
  Hlavní město Praha zpracovalo harmonogram vyhlašování výzev v rámci OPPA. Za celou dobu platnosti programu Praha plánuje vyhlásit celkem 6 výzev.
 • 30. 7. 2014 Nová verze projektové příručky (v platnosti od 28. července 2014)
  Dne 28. července 2014 vstoupila v platnost nová verze Projektové příručky. Označení nové platné verze je 1.13. Změny oproti předchozí verzi jsou shrnuty v závěrečné kapitole Projektové příručky, nazvané Evidence revizí.
 • 30. 7. 2014 Vyhlášení 14.výzvy oppk
  Dne 30. 7. 2014 Hlavní město Praha vyhlásilo 14. výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.
 • 27. 6. 2014 Posuzování hospodárnosti výdajů
  Kontrolní orgány oprávněné kontrolovat projekty realizované v rámci OPPA (např. hl. m. Praha, Evropská komise) se při kontrolách často setkávají s tím, že příjemci chybně posuzují hospodárnost výdajů v projektu.
 • 27. 6. 2014 Posuzování mimořádných odměn v projektech
  Na přímý požadavek Auditního orgánu bylo do Projektové příručky OPPA, verze 1.12 platné od 15. 3. 2014, explicitně uvedeno, že mimořádné odměny jsou při posuzování mzdy v čase a místně rozděleny na hrubé mzdy za všechny měsíce, ke kterým se mimořádné odměny vztahují, popř. na měsíce od posledního termínu výplaty mimořádných odměn (poznámka č. 18, strana č. 74).
 • 2. 6. 2014 Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže a předání výher
  V rámci komunikační kampaně propagující přínos evropských fondů na území hlavního města Prahy připravil Odbor evropských fondů pražského magistrátu v období od 28. dubna do 18. května 2014 výtvarnou soutěž pro děti.
 • 17. 4. 2014 Ukončení 13. výzvy OPPK, oblast podpory 2.1 revitalizace a ochrana území
  Dne 17. 4. 2014 ve 14.00 hodin byla ukončena 13. výzva k předkládání projektových žádostí do Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Pro danou oblast podpory bylo alokováno 350 mil. Kč.
Celkový počet: nejméně 150
Na stránce:
První | Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další