Archiv novinek (Portál hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 154
Na stránce:
První | Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další
 • 2. 6. 2014 Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže a předání výher
  V rámci komunikační kampaně propagující přínos evropských fondů na území hlavního města Prahy připravil Odbor evropských fondů pražského magistrátu v období od 28. dubna do 18. května 2014 výtvarnou soutěž pro děti.
 • 17. 4. 2014 Ukončení 13. výzvy OPPK, oblast podpory 2.1 revitalizace a ochrana území
  Dne 17. 4. 2014 ve 14.00 hodin byla ukončena 13. výzva k předkládání projektových žádostí do Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Pro danou oblast podpory bylo alokováno 350 mil. Kč.
 • 11. 4. 2014 Upozornění na blížící se ukončení 13. výzvy OPPK v oblasti podpory 2.1
  Řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost upozorňuje žadatele, kteří připravují projektové žádosti do 13. výzvy OPPK, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území, že termín pro předložení projektových žádostí je do 17. dubna 2014 do 14.00 hodin. Prodloužení tohoto termínu není možné.
 • 4. 4. 2014 Předpoklad vyhlášení výzvy u oblastí podpory 2.1 a 2.2
  V současné době probíhá proces realokace finančních prostředků do oblastí podpory 2.1 a 2.2.
 • 1. 4. 2014 Ukončení 13. výzvy OPPK, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb
  Dne 31. 3. 2014 ve 14.00 hodin byla ukončena 13. výzva k předkládání projektových žádostí do Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb. Pro danou oblast podpory bylo alokováno 75 mil. Kč.
 • 14. 3. 2014 Nová verze projektové příručky (v platnosti od 15. března 2014)
  Dne 15. března 2014 vstoupila v platnost nová verze Projektové příručky. Označení nové platné verze je 1.12. Změny oproti předchozí verzi jsou shrnuty v závěrečné kapitole Projektové příručky, nazvané Evidence revizí.
 • 12. 3. 2014 Prodloužení termínů v rámci 13. výzvy OPPK, vydání revidované verze projektové příručky
  Řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost informuje žadatele, kteří připravují projektové žádosti v rámci 13. výzvy, že byla vydána revidovaná verze projektové příručky 5.2. Příručku si mohou zájemci stáhnout na webových stránkách www.oppk.cz v sekci "Dokumenty". Z revize projektové příručky (viz strana 55) vyplývá možnost dodat územní rozhodnutí až do 30. dubna 2014.
 • 11. 3. 2014 Kontakty - 11.výzva
  Upozorňujeme zájemce o konzultace v rámci kontinuální 11. výzvy, oblast podpory 1.1, že kontaktní údaje v příslušné verzi projektové příručky (5.0 revize) nejsou aktuální.
 • 31. 1. 2014 Upozornění o povinnosti uchování dokumentace
  Upozorňujeme, že projekty podpořené z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost mají povinnost dle čl. 90 Nařízením rady (ES) č. 1083/2006 uchovávat originální dokumentaci související s realizací projektu a jeho financováním po dobu tří let od uzavření Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.
 • 31. 1. 2014 Informace pro žadatele do 12. výzvy OPPK
  Řídicí orgán OPPK informuje žadatele, kteří předložili projektovou žádost do 12. výzvy OPPK o odeslání vyrozumění souvisejících se schválením projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy na lednovém zasedání.
Celkový počet: nejméně 154
Na stránce:
První | Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další