Řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost informuje žadatele, kteří připravují projektové žádosti v rámci 14. kontinuální výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 3.1 Rozvoj  inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, že k dnešnímu dni, tj. k 1. 9. 2014,  bylo předloženo 10 projektových žádostí s celkovými způsobilými výdaji 193 mil Kč. Alokovaná částka na danou oblast podpory je 85 mil Kč