Řídicí orgán OPPK informuje žadatele, kteří připravují projektové žádosti v rámci 14. kontinuální výzvy OPPK, oblast podpory 3.1 Rozvoj  inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, že k dnešnímu dni, tj. k 2. 10. 2014,  bylo předloženo 13 projektových žádostí s celkovými způsobilými výdaji 246 mil. Kč. Alokovaná částka na danou oblast podpory je 85 mil. Kč.