Objem finalizovaných projektových žádostí: 338 995 855,19 Kč

Objem předložených projektových žádostí: 101 822 367,28 Kč

Jedná se pouze o orientační přehled.

Finální seznam bude znám po ukončení termínu pro předkládání projektových žádostí 9. 10. 2014 po 14. hodině.

Rozhodující je finalizace projektové žádosti (bod 1.4 výzvy) a zároveň předložení projektové žádosti (bod 5.2 výzvy).

Předkládání projektových žádostí není ukončeno.