Finální seznam pro určení limitu 160% alokace bude vytvořen až po ukončení výzvy dle data finalizace všech předložených žádostí.

Objem finalizovaných projektových žádostí: 311 537 771,92 Kč

Objem předložených projektových žádostí: 162 252 924,40 Kč