Finální seznam pro určení limitu 160% alokace bude vytvořen až po ukončení výzvy dle data finalizace všech předložených žádostí.

Objem finalizovaných projektových žádostí: 233 072 853,11 Kč

Objem předložených projektových žádostí: 266 401 573,94 Kč