Finální seznam pro určení limitu 160% alokace bude vytvořen až po ukončení výzvy dle data finalizace všech předložených žádostí. Objem finalizovaných, dosud nepředložených, projektových žádostí: 192 965 501,04 Kč Objem předložených projektových žádostí: 324 128 565,45 Kč