Finální seznam pro určení limitu 160% alokace bude vytvořen až po ukončení výzvy dle data finalizace všech předložených žádostí.

Objem finalizovaných, dosud nepředložených, projektových žádostí: 106 645 698,62 Kč

Objem předložených projektových žádostí: 445 318 828,27 Kč