Finální seznam pro určení limitu 160% alokace bude vytvořen až po ukončení výzvy dle data finalizace všech předložených žádostí.

Objem finalizovaných, dosud nepředložených, projektových žádostí: 86 541 997,88 Kč

Objem předložených projektových žádostí: 468 930 679,14 Kč