Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK)

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Hlavní město Praha získalo na základě Usnesení Rady HMP č. 2032 ze dne 5/11/2013 a navazujícího usnesení Zastupitelstva HMP č.32/28 ze dne 7/11/2013 dotaci na realizaci projektu Cyklo Záběhlice - vodní nádrž Hostivař.

Celkové výše dotace projektu dosahuje částky 12 959 273,39 mil. Kč.

Hlavním cílem projektu bylo vybudování chybějícího úseku páteřní cyklotrasy A23. Tato cyklotrasa spojuje městské části Praha 4 a Praha 10 v oblasti Záběhlic. V tomto konkrétním případě se jednalo o vybudování cyklotrasy v celkové délce 1 548 m. Cyklotrasa je v délce 793 m vedena po cyklostezce. Zbývající úsek v délce 755 m je veden jako cyklotrasa po místní obslužné komunikaci.

Účelem bylo zvýšit bezpečnost cyklistů a dalších cílových skupin při dojíždění do zaměstnání, do školy a za dalším občanským vybavením v oblasti Záběhlic. Realizací projektu došlo také k propojení páteřní cyklotrasy A23 s dokončeným úsekem páteřní cyklotrasy A41/A42. V širším vymezení pak i pro obyvatele dalších městských částí, kteří využívají páteřní cyklotrasy A23, A41 a A42 k cyklistické dopravě.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

  • Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz.
  • Číslo projektu: CZ.2.16/1.1.00/21505.
  • Realizační fáze projektu: 1/3/2014 – 30/9/2014.