Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK)

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Hlavní město Praha získalo na základě Usnesení Rady HMP č.1332 ze dne 06/09/2011 a navazujícího usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/40 ze dne 15/09/2011 dotaci na realizaci projektu Cyklotrasa Kačerov – Spořilov - Záběhlice.

Celková výše dotace projektu dosáhla částky 8,3 mil. Kč.

Předmětem projektu bylo vybudování dosud chybějícího úseku páteřní cyklotrasy A41/42, v úseku stanice metra Kačerov - tramvajová smyčka Spořilov o celkové délce  2 206 m, z toho v délce 1956 m vedené cyklostezce. Jedná se o cyklotrasu propojující oblast Kačerova, Spořilova a Záběhlic se stanicí metra Kačerov a s tramvajovou smyčkou Spořilov.

Hlavním cílem projektu bylo umožnit obyvatelům přilehlého území bezpečně dojíždět do zaměstnání, do školy a za dalším občanským vybavením. V širším vymezení pak realizace projektu má pozitivní dopady zejména na obyvatele městské části Praha 4 i dalších obyvatel, kteří používají páteřní cyklotrasu A41/42 k cyklistické dopravě.

Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

  • Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz.
  • Číslo projektu: CZ.2.16/1.1.00/28002.
  • Realizační fáze projektu: 19/3/2012 – 31/05/2012.