Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK)

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

PRAHA & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Hlavní město Praha získalo na základě Usnesení Rady HMP č. 1332 ze dne 06/09/2011 a navazujícího usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/40 ze dne 15/09/2011 dotaci na realizaci projektu Cyklotrasa Malá Chuchle  - Barrandovský most.

Celkové výdaje projektu činily 10,799 mil. Kč včetně DPH, z toho celkové způsobilé náklady projektu činily 6 595 024,57 Kč bez DPH.

Předmětem projektu bylo vybudování dosud chybějícího úseku páteřní cyklotrasy A1 v úseku Malá Chuchle – Barrandovský most. Začátek trasy je situován k obslužné komunikaci u jižní loděnice, kde stávající cyklotrasa A1 odbočuje k podjezdu pod ulicí Strakonická. Trasa je ukončena u Barrandovského mostu v místě rampy pro chodce a cyklisty. Celková délka  cyklotrasy je 1 510 m.

Hlavním cílem projektu bylo umožnit obyvatelům přilehlého území bezpečně dojíždět do zaměstnání, do školy a za dalším občanským vybavením. Realizace projektu  má pozitivní dopad zejména pro obyvatele městské části Praha 16, Praha – Velká Chuchle a částečně pro obyvatele Prahy 5.

Propojením dokončených úseků stávající cyklotrasy A1 Malá Chuchle  - Lahovice a na druhém břehu Vltavy, po přejetí Barrandovského mostu (cyklotrasa A12), napojení na pravobřežní cyklotrasu A2, vznikla lokalita souvisle pokrytá systémem cyklotras a došlo tím k zajištění propojení cyklotrasy s centrem města.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

  • Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz.
  • Číslo projektu: CZ.2.16/1.1.00/28003.
  • Realizační fáze projektu: 1/2/2012 – 31/7/2012.