Logo pro web.gif

Na základě výběrového řízení, které proběhlo v období února a března 2006, zpracovalo sdružení firem Euromanagers, s. r. o. a KPMG ve spolupráci s odborem zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Praha tzv. Ex ante (předběžné) hodnocení návrhu  Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro programové období 2007 - 13. Tento nový operační program bude navazovat na stávající Jednotný programový dokument pro Cíl 2 a bude rovněž financován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Verze, která je zde uveřejněna platí k datu 31. května 2006, přičemž do konce roku 2006 by tato analýza měla být aktualizována s ohledem na případné změny programu, které vzniknou v rámci schvalovacího procesu Evropskou komisí. Ex ante hodnocení je rozčleněno do osmi oblastí, přičemž její součástí je i Závěrečná zpráva:

I. Metodický postup zpracování ex-ante evaluace

II. Analýza a vyhodnocení podkladových dokumentů – současný stav

III. Socioekonomická analýza – SWOT

IV. Posouzení interní koherence strategie a cílů OP

V. Posouzení externí koherence strategie OP k strategickým dokumentům

VI. Indikátory operačního programu

VII. Implementační systém

VIII. Užitečnost a udržitelnost

Závěrečná zpráva

EU.jpgVytvoření tohoto hodnocení bylo spolufinancováno z EU - Evropského fondu pro regionální rozvoj.