V tomto článku naleznou příjemci dotace loga programu JPD 2, EU, Ministerstva pro místní rozvoj a hl. m. Praha v EPS křivkách a ve formátu JPEG (případně BMP), která mohou použít pro účely publicty projektů spolufinancovaných z programu JPD 2.

Loga ve formátu EPS křivek

 

 JPD2  EU  MMR  Hl. m. Praha
JPD ČB
JPD jednobarevné
JPD plnobarevné
JPD plné ČB EN
JPD plné jednobarevné EN
JPD plné plnobarevné EN
JPD plné ČB
JPD plné jednobarevné
JPD plné plnobarevné
JPD ČB EN
JPD jednobarevné EN
JPD plnobarevné EN
JPD značka ČB
JPD značka jednobarevné
JPD značka plnobarevné
 EU MMR barevné
MMR barevné s negativním textem
MMR modré
MMR modré s negativním textem
MMR modré s přechodem
MMR barevné EN
MMR modré EN

Je nutné požádat o zaslání loga, s pokyny pro jeho užití.

Schvalování užití loga MHMP:

Ing. Jiří Kuneš

 

Poznámka:
JPD - značka pouze se zkratkou JPD 2;
JPD plné - značka s textem Jednotný programový dokument pro Cíl 2;
JPD značka - pouze značka bez textu;
ČB - černobílé;
JPD jednobarevné - modrá+černá+bílá;
JPD plnobarevné - modrá+žlutá+černá+bílá;
EN - anglické znění (Single Programming Document for the Goal 2);
MMR s negativním textem - modrý podklad+bílé písmo (u ostatních bílý podklad+modré písmo);
Praha plnobarevné - červená+žlutá.

Loga ve formátu JPEG (BMP)

 

 JPD2  EU  MMR  Hl. m. Praha
JPD ČB
JPD jednobarevné
JPD plnobarevné
JPD plné ČB EN
JPD plné jednobarevné EN
JPD plné plnobarevné EN
JPD plné ČB
JPD plné jednobarevné
JPD plné plnobarevné
JPD ČB EN
JPD jednobarevné EN
JPD plnobarevné EN
JPD značka ČB
JPD značka jednobarevné
JPD značka plnobarevné
 EU MMR modré
MMR modré s negativním textem
MMR modré s přechodem
Praha-plnobarevné

Grafický manuál programu JPD 2 - tento dokument obsahuje pravidla pro používání loga JPD 2.

Loga OPPA a OPPK