Ostatní dokumenty

Dokumenty obsahující obecné informace o strukturálních fondech EU
Nejčastěji používané pojmy z oblasti podpory ze strukturálních fondů 
(odkaz na internetovou stránku http://www.strukturalni-fondy.cz/ )
Průvodce fondy Evropské unie
(soubor ve formátu ZIP)

V Průvodci fondy Evropské unie naleznete část věnovanou Jednotnému programovému dokumentu pro Cíe 2 na str. 99-105. Obecná informace o Cíli 2 je k dispozici na str. 15, problematika financování z Evropského fondu regionálního rozvoje viz str. 17.

Grafický manuál pro Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha
Grafický manuál JPD2 
(ve formátu PDF)

Grafický manuál obsahuje závazný vizuální styl pro použití loga JPD 2.

Regionální akční plán
Projekt Phare CZ01.10.03 „Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity na národní a regionální úrovni“ v regionu soudržnosti Praha
(ve formátu MS Word)

Rada hl.m.Prahy vzala tento dokument, který obsahuje rozvojou strategii regionu soudržnosti Praha vytvořenou před vstupem do EU, na vědomí dne 10. února 2004. Odkaz na internetovou stránku http://www.strukturalni-fondy.cz/