Pokyny pro žadatele představují základní informační zdroj žadatelů o dotaci v dílčím opatření 2.2.1 - Grantová schémata na rozvoj malých a středních podniků. Obsahují informace o náležitostech akce, povinných přílohách a dalších podmínkách, jež musí žadatelé splnit, aby mohli obdržet dotaci.

Pokyny pro žadatele (PPŽ) v dílčím opatření 2.2.1
 PPŽ pro 2. Výzvu k předkládání akcí
 PPŽ pro 1. Výzvu k předkládání akcí