Příručka pro příjemce obsahuje přesnou metodiku postupu při realizaci projektu a jeho následném proplácení. Tento dokument je určen pro úspěšné žadatele, kteří podali projekt v rámci jednotlivých výzev k předkládání projektů v programu JPD 2. Příručku vypracoval Řídicí orgán programu JPD 2 - Ministerstvo pro místní rozvoj.

Svým obsahem navazuje Příručka pro příjemce chronologicky na Příručku pro žadatele. Zatímco v Příručce pro žadatele se žadatelé dozvědí informace o tom, podle jakých pravidel mají projekt připravit, Příručka pro příjemce je následně provede systémem veřejných zakázek, podáváním žádosti o platbu, financováním, monitorováním projektu a následném udržením výsledků projektu.

Pro každou výzvu platí pravidla, která jsou uvedená v příručce pro danou výzvu.

 Příručka pro příjemce v programu JPD 2 (PPP)
PPP pro 5. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2
PPP pro 4. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2
PPP pro 3. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2
PPP pro 2. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2
PPP pro 1. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2