Příručka pro žadatele představuje základní informační zdroj žadatelů o dotaci v jednotlivých výzvách k předkládání projektů v programu JPD 2. Obsahuje informace o náležitostech projektů, povinných přílohách a dalších podmínkách, jež musí žadatel splnit, aby mohl čerpat dotace. Její součástí je i metodika pro vypracování některých povinných příloh pro ekonomické hodnocení.

Pro každou výzvu platí pravidla, která jsou uvedená v příručce pro danou výzvu.

Příručka pro žadatele programu JPD 2 (PPŽ)

PPŽ pro 6. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2

PPŽ pro 5. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2

PPŽ pro 4. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2

 PPŽ pro 3. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2

 PPŽ pro 2. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2

 PPŽ pro 1. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2