Programový dodatek Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 - 2006 (verze 1.4)
Česká verze Programového dodatku
(ve formátu MS Word)
Anglická verze Programového dodatku verze 1.2 z prosince 2004
(ve formátu PDF)
Ex ante hodnocení Programového dodatku 
(česky ve formátu MS Word)

Aktuální verze (verze 1.8) Programového dodatku Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha byla schválena v rámci 3. písemné procedury Monitorovacího výboru JPD 2 v březnu 2007.