logo jpd + eu.gif

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2) představuje program podpory, jehož prostřednictvím může hlavní město Praha čerpat prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

V období 2004 - 2006 je na program JPD 2 vyčleněno téměř 142,6 mil EUR (cca 4,3 mld. Kč), z čehož polovinou přispěje ERDF a polovina bude poskytnuta z veřejných zdrojů ČR - státního rozpočtu, rozpočtu hl. města Prahy, rozpočtů městských částí a státních účelových fondů.

O finanční podporu mohou vybrané subjekty žádat v těchto opatřeních a dílčích opatřeních:

Priorita 1- Revitalizace a rozvoj městského prostředí
   1.1     Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí,
   1.2     Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch,
   1.3     Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích,
Priorita 2 - Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území
   2.1     Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu,
   2.2.1  Grantová schémata na rozvoj MSP
   2.2.2  Příznivé podnikatelské prostředí,
   2.3     Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze.

Opatření 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2.2, 2.3 spadají do gesce Regionální rady regionu soudržnosti Praha.
Opatření 2.2.1 spadá do gesce Odboru rozpočtu, odd. grantových schémat z EU.
Viz sekce Kontakty

Projekty žádající o dotace v rámci programu JPD 2 musí být realizovány na vybraném území, které zahrnuje celkem 24 městských částí hl. m. Prahy.
Seznam vybraných městských částí
Mapa vybraného území JPD 2

V sekci Aktuality naleznete nejnovější informace týkající se programu JPD 2.
Základní údaje o programu JPD 2 naleznete v sekci Pro žadatele v článku Často kladené otázky, ve kterém je tato problematika vysvětlena pro laiky srozumitelným způsobem. V této sekci se zároveň nachází Příručka pro žadatele, formulář Elektronické žádosti ELZA, Seznam zpracovatelů projektů, Žádost o udělení výjimky z vybraného území a některé další dokumenty.
V sekci Výzvy pro předkládání projektů/grantová schémata v rámci JPD 2 se nalézají informace o probíhajících i uzavřených výzvách, včetně seznamu projektů doporučených k financování.