Důvodem existence Monitorovacího výboru (MV) je zajistit dohled nad realizací programu JPD 2, zejména na to, zda-li je implementován v souladu s předpisy EU a legislativou ČR, zda-li byly dosaženy cíle programu a jaká je efektivnost vynaložených veřejných prostředků. Podrobnosti týkající se složení, organizace a činnosti MV stanoví jeho statut.

Monitorovací výbor je složen ze zástupců navržených příslušnými organizacemi a institucemi zastupujícími státní správu, hospodářské a sociální partnery, nestátní neziskové organizace, regionální a další partnery, přičemž při jejich jmenování je uplatňován princip partnerství a rovných příležitostí. Členy a jejich náhradníky jmenuje a odvolává ministr pro místní rozvoj.

8. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

Poslední zasedání Monitorovacího výboru, již osmé v pořadí, proběhlo v pátek 1. června 2007.

Dokumenty vztahující se k působení Monitorovacího Výboru JPD 2
Statut Monitorovacího výboru JPD 2
(ve formátu MS Word)
Jednací řád Monitorovacího výboru JPD 2
(ve formátu MS Word)
Seznam členů Monitorovacího výboru JPD 2 - březen 2007
(ve formátu MS Excel)

Zápisy ze zasedání Monitorovacího výboru JPD 2
Program z 8. zasedání konaného 1. 6. 2007
(ve formátu MS Word)
Program z 7. zasedání konaného 15. 11. 2006
(ve formátu MS Word)
Zápis z 6. zasedání konaného 31. 5. 2006
(ve formátu MS Word)
Zápis z 5. zasedání konaného 1. 12. 2005
(ve formátu MS Word)
Zápis ze 4. zasedání konaného 25. 5. 2005
(ve formátu MS Word)
Zápis ze 3. zasedání konaného 15. 12. 2004
(ve formátu MS Word)
Zápis ze 2. zasedání konaného 7. 4. 2004
(ve formátu MS Word)
Zápis z 1. zasedání konaného 10. 3 2004
(ve formátu MS Word)

Písemné procedury
3. písemná procedura
Obsah: jednání za účelem schválení aktualizované verze programového dodatku (lhůta do 16. dubna 2007), Jednacího řádu a Statutu Monitorovacího výboru JPD 2.
2. písemná procedura
Obsah: jednání za účelem schválení aktualizované verze programového dodatku (lhůta do 13.července 2006).
1. písemná procedura
Obsah: jednání za účelem schválení aktualizované verze programového dodatku (lhůta do 21.září 2005).

K přijetí usnesení v rámci procedury písemného projednávání je zapotřebí jednomyslného souhlasu členů MV JPD 2 s hlasovacím právem (tedy 38 členů). Podle platného Jednacího řádu MV JPD 2 platí, že pokud se člen v dané lhůtě k návrhu usnesení nevyjádří, považuje se to za souhlas s návrhem usnesení.