V tomto článku naleznete seznam horizontálních a specifických kritérií, na jejichž základě jsou jednotlivé projekty hodnoceny. Tato kritéria jsou uvedena v Programovém dodatku JPD 2 a rovněž v Příručce pro žadatele.

Seznam horizontálních a specifických kritérií
Horizontální bodovací kritéria
Tato kritéria jsou společná pro všechna opatření.
Specifická kritéria - opatření 1.1 - Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
Specifická kritéria - opatření 1.2 - Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
Specifická kritéria - opatření 1.3 - Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
Specifická kritéria - opatření 2.1 - Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu
Specifická kritéria - dílčí opatření 2.2.2 - Příznivé podnikatelské prostředí
Specifická kritéria - opatření 2.3 - Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze


Jako datový zdroj použit Programový dodatek JDP 2, verze 1.2 z prosince roku 2004.