JPD 2 v kostce aneb informace pro ty, co o JPD 2 neví vůbec nic
Instruktážní videopořad por žadatele Co je třeba vědět
Toto video jednoduchým způsobem uvádí žádatele do problematiky programu JPD 2 a stručným způsobem popisuje základní požadavky na předložení žádosti o dotaci z fondů EU.
Často kladené otázky
Základní informace vztahující se k programu JPD 2 prostřednictvím odpovědí na otázky, které žadatelé obvykle pokládají. Určeny zájemcům, kteří o programu JPD 2 mají minimální či žádné povědomí a mají tudíž sloužit k zorientování se v této problematice, nikoli k poskytnutí vyčerpávajících informací. více
Často kladené otázky - Pro podnikatele
Základní informace vztahující se k programu JPD 2 prostřednictvím odpovědí na otázky, které žadatelé z řad podnikatelů obvykle pokládají. Určeny zájemcům-podnikatelům, kteří o programu JPD 2 mají minimální či žádné povědomí, a mají tudíž sloužit k zorientování se v této problematice, nikoli k poskytnutí vyčerpávajících informací. více
Peníze z fondů EU pro pražské podnikatele
Hospodářská komora hl. m. Prahy připravila dokument, ve kterém lze nalézt informace o tom, na jaké projekty a aktivity mohou podnikatelské subjekty působící v Praze získat finanční prostředky z EU. více
Nejčastější nedostatky předkládaných projektů
V tomto článku naleznete stručný výčet nejčastějších formálních a obsahových nedostatků předkládaných projektů v programu JPD 2.

Nejčastější omyly a mýty
Článek reaguje na nejčastější omyly a mýty spojené se zpracováním žádosti a s procesem rozhodování o přidělení dotací z fondů EU. více

10 rad pro žadatele o podporu v rámci programu JPD 2
Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo dokument, který obsahuje základní doporučení pro zpracování projektu.
Informační letáky MMR o programu JPD 2
Pro využití k propagačním účelům si můžete stáhnout informační letáky, které na svých webových stránkách uveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj. více

 

Dokumenty týkající se zpracování projektů v jednotlivých Výzvách 
Opatření 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2.2, 2.3
Závazné stanovisko Řídícího orgánu programu JPD 2 k problémům s žádostí o platbu
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo pokyn, jak postupovat při potížích příjemců dotace s vytvořením Žádostí o platbu v ELZE
Sídliště na vybraném území JPD 2
Tento seznam slouží především pro žadatele v opatření 1.3 - Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích. Tento dokument vychází z Analýzy regenerace pražských panelových sídlišť, kterou vypracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy.
Hodnotící kritéria programu JPD 2
Souhrn horizontálních a specifických kritérií, na jejichž základě jsou jednotlivé projekty hodnoceny. Tato kritéria jsou uvedena rovněž v Programovém dodatku JPD 2 a v Příručce pro žadatele. více

 

 Obecné informace o JPD 2
Žádost o udělení výjimky z vybraného území pro program JPD 2
Žadatelé o finanční podporu, jejichž projekty se nenalézají na vybraném území pro Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha, mohou zažádat Ministerstvo pro místní rozvoj o udělení výjimky. více

Seznam zpracovatelů projektů pro žadatele
Seznamem se může inspirovat žadatel, který se rozhodl připravit projekt za pomoci poradenské firmy a který se prozatím v tomto prostředí zcela neorientuje. Obsahuje informace o subjektech, které zaslaly řádně vyplněné přihlášky na základě Výzvy zájemcům o zařazení do databáze. více