Tato brožura, kterou připravila Hospodářská komora hl. m. Prahy (po konzultacích s Magistrátem hl. m. Prahy), obsahuje informace o tom, na jaké projekty a aktivity mohou podnikatelé působící v Praze získat finanční podporu z EU.

Dokument