Příručka pro žadatele verze 1.1 pro 1. Výzvu k předkládání projektů v JPD 2

Informace ředitelky odboru řídicího orgánu SROP a JPD 2 Ministerstva pro místní rozvoj pro předkladatele projektů v 1. kole výzvy - upřesnění a dílčí změny v Příručce pro žadatele (k 17.9.2004, PPŽ verze 1.1)

Jednotlivé kapitoly jsou ve formátu PDF. Související metodiky


Vytvořeno dne: 17.9.2004, 8:24
Datum poslední aktualizace viz níže