Následující seznam obsahuje sídlištní celky na vybraném území programu JPD 2, které byly vymezeny na základě Koncepce regenerace panelových sídlišť 2001. Předmětem této analýzy byla pražská sídliště s kapacitou nad 300 bytových jednotek. Menší sídliště nebyla zkoumána, neboť jejich problémy nejsou ve srovnání s většími sídlišti typické a nemají znaky sídlištních souborů, jako je komponované urbanistické založení, způsob řešení parteru a vybavenosti, funkční a sociologické vazby.

Tento seznam slouží především pro potřeby žadatelů v opatření 1.3 - Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlišti.

Mapku sídliště zobrazíte kliknutím na jeho název. Po zobrazení náhledu klikněte znovu na obrázek a v pravém dolním rohu se Vám zobrazí tlačítko, kterým náhled zvětšíte. 

Sídliště na vybraném území JPD 2

Id.

Název

Rozloha (ha)

Počet obyv. (r. 2000)

1 Baba II 26,97 5936
2

Bohnice

163,73

25080

3

Černý Most 1

23,18

4462

4

Černý Most 2

53,7

6813

5

Černý Most 3

36,98

6557

6

Čimice

27,16

3460

7

Ďáblice

139,23

21704

8

Hloubětín

27,58

3760

9

Horní Měcholupy

17,71

1700

10

Horní Počernice

22,85

3140

11

Hornoměcholupská

28,75

4979

12

Invalidovna

15,14

2573

13

Kobylisy 1

19,91

3590

14

Kobylisy 2

8,44

790

15

Kyje - Lehovec

18,91

4485

16

Lhotka - Libuš - jih

29,15

5296

17

Lhotka - Libuš - sever

92,4

13140

18

Modřany

123,89

18414

19

Na Košíku

17,76

4295

20

Petrovice

95,97

14172

21

Písnice

15,85

2973

22

Prosek

173,83

22280

23

Rohožník

15,69

2713